Monitoren Resultaatgerichte Financiering

Diverse gemeenten hebben (een deel van) hun ondersteuning via resultaatgerichte financiering ingekocht. Dat geeft aanbieders de vrijheid om de ondersteuning binnen budgettaire kaders te leveren, zodat de met de klant afgesproken en door de gemeente beoogde resultaten behaald kunnen worden. De afrekening vindt enkel nog op het behaalde resultaat plaats. Gemeenten zullen de behaalde resultaten per klant goed moeten volgen om de rechtmatigheid ervan te kunnen toetsen.

In dit onderzoek bevragen wij klanten van diverse aanbieders naar de specifiek voor de klant geformuleerde en beoogde resultaten van de ondersteuning en de mate waarin de klanten vinden dat deze resultaten behaald zijn. Wij gaan met u in overleg over de methode van onderzoek en het aantal te ondervragen aanbieders.

Resultaat

Deze monitor levert u input op voor de evaluatie van de resultaatfinanciering. Hiermee kunt u bepalen welke aanbieders conform de afspraken hebben gepresteerd en welke niet, zodat u in staat bent om eventuele sancties op te leggen of bonussen uit te delen.

Investering

Voor dit onderzoek wordt een offerte op maat gemaakt.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement