Evaluatie Werk & Inkomen

De Evaluatie Werk & Inkomen brengt de doelmatigheid en doeltreffendheid van uw beleid inzake Werk & Inkomen in beeld. Uitgangspunt hierbij vormen uw eigen lokale beleidsdoelstellingen. We brengen de resultaten en waar mogelijk de effecten van het gevoerde beleid in kaart, met aandacht voor de interne processen. Kansen maar ook belemmeringen in (de huidige uitvoering van) het beleid komen aan het licht en dat biedt evenzovele aandachtspunten om tot verbetering van het beleid en/of de uitvoering te komen. Door de evaluatie meerdere jaren achtereen uit te voeren kan de effectiviteit van het beleid over een langere beleidsperiode inzichtelijk worden gemaakt (monitoring).

Bij de Evaluatie Werk & Inkomen kan ook ingezoomd worden op specifieke onderwerpen, zoals:

  • evaluatie re-integratiebeleid;

  • evaluatie parttime werken door klanten Participatiewet;

  • evaluatie Social Return;

  • evaluatie Regionaal Werkbedrijf.

Resultaat

  • Inzicht in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd;

  • Inzicht in de kritische succesfactoren en verbeterpunten;

  • Inzicht in de kansen voor verbetering van beleid en uitvoering.

Investering

Voor dit onderzoek zal een offerte op maat worden gemaakt.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement