Benchmarken in het Sociaal Domein

In 2015 zijn alle gemeenten in Nederland gestart met de uitvoering van de Wmo2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarmee worden gemeenten verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe taken en doelgroepen, terwijl zij tegelijkertijd worden geconfronteerd met forse bezuinigingen. Om deze uitdaging op goede wijze aan te kunnen gaan, is actuele sturingsinformatie van belang. Onderstaande benchmarks zijn daar een goed instrument voor!

Benchmark Wmo
Benchmark Werk & Inkomen

Beleidseffecten vanuit klantperspectief

Voor de Benchmark Wmo geldt dat een klantonderzoek onder uw inwoners en klanten onderdeel uitmaakt van de benchmark. Op deze wijze brengen we de effecten van het gevoerde beleid vanuit het perspectief van uw inwoners in beeld.

Benchlearning: leren van het verhaal achter de cijfers

Binnen alle drie de benchmarks is benchlearning een belangrijk onderdeel: we bieden u en uw collega-gemeenten de kans om ervaringen en best practices uit te wisselen, onder meer in de vorm van bijeenkomsten en een online platform. Hierdoor leert u niet alleen de cijfers kennen, maar ook het verhaal achter de cijfers en krijgt u zicht op de gevolgen van bepaalde beleids- en organisatieskeuzes.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement