Herman Uffen

Herman Uffen

Cultuur & Erfgoed, Financiën & Bedrijfsvoering Senior Adviseur
Give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime.
Binnen BMC heb ik als senior adviseur ervaring en expertise op het gebied van financiën en bedrijfsvoering bij overheidsorganisaties, zoals gemeenten, provincies, culturele instellingen, zorginstellingen en maatschappelijke instellingen. Daarnaast heb ik ruime ervaring met rekenkameronderzoeken, kostprijsonderzoeken, doorlichtingen van gemeenten en van organisaties in het publieke domein, het schrijven van second opinions en diverse bezuinigingstrajecten. Opdrachten, die mijn werkveld en expertise karakteriseren zijn:
 • Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) – Ontwikkeling van kostprijsmodel (op basis van Activity Based Costing) met behulp van 20 deelnemers NCDD (voorbeeld Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, EYE, Het Nieuwe Instituut, SURFSara et cetera) om te kunnen sturen en vergelijken op de kosten van digitale duurzaamheid. Deze sturing is verder versterkt door expliciet de koppeling te maken met de cost drivers, waardoor statistische forecasting ook tot de mogelijkheden behoort.
 • Gemeente - Onderzoek naar de kracht van de stad  en de positie in de regio.
 • Gemeente  – Onderzoek naar de kracht van de stad  en de positie in de regio.
 • Provincie – financiële scan voor de toekomstige bestuurlijke fusie van twee gemeenten.
 • Welzijnsorganisatie in Overijssel– in kaart brengen van maatschappelijke impact (kwantitatief en kwalitatief) van het project ‘Het Vrijwilligershuis’.
 • Welzijnsorganisatie in Friesland – Strategische adviseur directie. Belast met strategische vraagstukken over bedrijfsvoering, organisatieinrichting en kostprijsbepaling.
 • Gemeente in Groningen - Beoordeling Integrale Kostprijs WerkOrganisatie DEAL. Uitvoeren audit en uitbrengen advies ter verbetering.
 • Ministerie: Onderzoek naar kosten van de G4 van de uitgifte van reisdocumenten.
 • Provincie: Beoordeling project Chemelot & Maastricht voor de provincie: onderzoek en beoordeling van de business case vanuit de provincie ten aanzien van het project Chemelot en Maastricht Health Campus.
 • Rekenkamercommissie: als onderzoeker naar hoe de gemeente vorm geeft aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid om het lokale en regionale bedrijfsleven te bevorderen.
 • Rekenkamercommissie: Het Stuur op Inhuur – Onderzoek naar Inschakeling externe inhuur door de gemeente in Zuid-Holland.
 • Gemeente in Noord-Hollandr: Evaluatieonderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014.
 • Rekenkamercommissie: Onderzoek naar het gemeentelijke subsidiebeleid.
 • Rekenkamercommissie: invloed en sturing op het afvalbeleid van de twee Noord-Hollandse gemeenten.
 • Rekenkamercommissie Rekenkameronderzoek naar de gemeentelijke leges van vier Groningse gemeenten.

Contact

Herman Uffen

Stel uw vraag aan Herman Uffen

Senior Adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?