Jannie Lammers

Jannie Lammers

Bestuur & Organisatie, HRM, Primair onderwijs, Voortgezet Onderwijs managing consultant
Zoeken naar je eigen kracht geeft vaak meer resultaat dan werken aan verbeterpunten.
Vanaf 2002 werk ik bij BMC en richt ik mij in mijn werk vooral op de “menselijke interactie”. Ik werk binnen allerlei organisaties binnen de publieke sector, zoals onderwijs, gemeenten, ziekenhuizen, waterschappen en woningcorporaties. Door coaching, training, advies of conflictbemiddeling steun ik leidinggevenden en medewerkers bij het vergroten van hun effectiviteit, het beter en effectiever invullen van de rol in een complexe en dynamische omgeving, het benutten van eigen talenten en daar extra energie uit halen. Begeleiding en advies in conflictsituaties is mijn bijzondere kwaliteit en specialiteit. In 2010 is mijn boek ‘Einstein en de kunst van conflictmanagement’ verschenen, en daar ben ik nog steeds trots op. Een greep uit mijn recente opdrachten:
  • “Verkenner” voor samenwerkende organisaties. In een van de grote gemeenten wordt de mogelijkheid van renovatie of nieuwbouw aangegrepen om te onderzoeken of een innovatieve vorm van samenwerking tussen verschillende organisaties mogelijk is. Mijn rol is een brede vorm van procesbegeleiding: enerzijds structuur en tempo bewaken, anderzijds om te zorgen dat de inhoudelijke goed wordt uitgewerkt. 
  • Coaching Binnen verschillende organisaties coach ik leidinggevenden en medewerkers om hun rol effectiever in te kunnen vullen. Van heel praktische vragen tot vragen over rond zingeving in het werk, alles komt aan de orde.
  • Teamcoaching, teambuilding en professionele cultuur Binnen een ziekenhuis en bij een onderwijsorganisatie begeleid ik teambuildingstrajecten. Uitgangspunt is dat het team een professionele gemeenschap is, die met de juiste inzichten en vaardigheden haar successen kan vergroten. En natuurlijk ook het onderlinge werkplezier. Mijn rol is door teamcoaching in het hier en nu en door specifieke interventies dit proces in gang te zetten.
  • Begeleiding managementteams. In een aantal organisaties begeleid ik het managementteam om samen met plezier en met effect samen te werken en leiding te geven aan hun organisatie. In meerdere situaties gebruik ik daarbij de Birkman-methode, omdat dit niet alleen de sterke kanten in beeld brengt, maar ook de condities waaronder deze het beste tot hun recht komen. Dat verheldert vaak veel, en bevordert de onderlinge openheid door verschillende manieren van werken zonder (voor)oordeel bespreekbaar te maken.
  • Training Integriteit. In verschillende gemeenten verzorgen een collega en ik trainingen en workshops integriteit voor raadsleden, colleges en ambtenaren. Met praktische tools leren zij de dilemma’s op een goede manier te onderzoeken en tot een verantwoorde en integere keuze te komen.
  • Intervisiebijeenkomsten Voor de directeuren van een grote organisatie begeleid ik intervisiebijeenkomsten. Met verschillende intervisietechnieken werkt de groep aan collegiale intervisie en vergroot zo haar effectiviteit.
  • Training intervisie leren begeleiden. Voor een gemeente verzorg ik een training voor een aantal door de gemeente geselecteerde medewerkers in het leren begeleiden van een intervisiegroep in de eigen gemeente. Praktische vaardigheden worden geoefend, er zijn opdrachten om tussen de bijeenkomsten uit te voeren, en er is een beknopt naslagwerk waarin ook de nodige tips staan.

Contact

Jannie Lammers

Stel uw vraag aan Jannie Lammers

managing consultant
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?