Jannie Lammers

Jannie Lammers

Bestuur & Organisatie, HRM senior adviseur
Zoeken naar je eigen kracht geeft vaak meer resultaat dan werken aan verbeterpunten.
Vanaf 2002 werk ik bij BMC en richt ik mij in mijn werk vooral op de “menselijke interactie”. Ik werk binnen allerlei organisaties binnen de publieke sector, zoals onderwijs, gemeenten, ziekenhuizen, waterschappen en woningcorporaties. Door coaching, training, advies of conflictbemiddeling steun ik leidinggevenden en medewerkers bij het vergroten van hun effectiviteit, het beter en effectiever invullen van de rol in een complexe en dynamische omgeving, het benutten van eigen talenten en daar extra energie uit halen. Begeleiding en advies in conflictsituaties is mijn bijzondere kwaliteit en specialiteit. In 2010 is mijn boek ‘Einstein en de kunst van conflictmanagement’ verschenen, en daar ben ik nog steeds trots op. Een greep uit mijn recente opdrachten:
  • “Verkenner” voor samenwerkende organisaties. In de gemeente Amsterdam gaan een aantal scholen samen met jeugdzorg in één gebouw (nieuw te bouwen). Mijn rol is om te onderzoeken welke vorm van samenwerking het beste biedt aan de klant en dat binnen de wettelijke en praktische mogelijkheden.  Dit resulteert in een rapport waar een onderbouwd advies gegeven wordt, wat kan rekenen op draagvlak bij alle stakeholders.
  • Coaching Binnen verschillende organisaties coach ik leidinggevenden en medewerkers om hun rol effectiever in te kunnen vullen. Van heel praktische vragen tot vragen over rond zingeving in het werk, alles komt aan de orde.
  • Teamcoaching, teambuilding en professionele cultuur Binnen een ziekenhuis en bij een onderwijsorganisatie begeleid ik teambuildingstrajecten. Uitgangspunt is dat het team een professionele gemeenschap is, die met de juiste inzichten en vaardigheden haar successen kan vergroten. En natuurlijk ook het onderlinge werkplezier. Mijn rol is door teamcoaching in het hier en nu en door specifieke interventies dit proces in gang te zetten.
  • Leiderschapsontwikkeling. Directeuren en leidinggevende (in totaal ruim 100 personen) krijgen vier jaar lang de gelegenheid van hun bestuur om een traject leiderschapsontwikkeling te volgen. Samen met een collega begeleid ik zes van de tien groepen. Maatwerk per groep is belangrijk: iedere groep maakt een eigen “leercontract” over hoe van en met elkaar geleerd wordt. Als begeleider faciliteer ik de groepen, maar zorg ook waar nodig voor (theoretische) input en werkvormen.
  • Training Integriteit. In verschillende gemeenten verzorgen een collega en ik trainingen en workshops integriteit voor raadsleden, colleges en ambtenaren. Met praktische tools leren zij de dilemma’s op een goede manier te onderzoeken en tot een verantwoorde en integere keuze te komen.
  • Intervisiebijeenkomsten Voor de directeuren van een grote organisatie begeleid ik intervisiebijeenkomsten. Met verschillende intervisietechnieken werkt de groep aan collegiale intervisie en vergroot zo haar effectiviteit.

Contact

Jannie Lammers

Stel uw vraag aan Jannie Lammers

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?