Marijn Calkhoven

Marijn Calkhoven

Ruimtelijke Ontwikkeling Adviseur
Complexe ruimtelijke (samenwerkings-) vraagstukken geven mij energie, hierin wil ik het verschil maken!
Als Managing Consultant ben ik werkzaam binnen het Fysiek Domein bij BMC en inzetbaar voor verschillende ruimtelijk- economische opdrachten in de publieke sector. Ik richt mij met name op verstedelijking- en gebiedsopgaven, gefocust op een combinatie van de opgaven rondom  wonen, economie (werken) en mobiliteit (bereikbaarheid).

Met de combinatie van mijn strategisch inzicht enerzijds en resultaatgerichtheid anderzijds weet ik visie en ambitie te analyseren en te vertalen naar concrete stappen. Mijn kritisch denkvermogen en analytisch inzicht stelt mij instaat om verbanden te leggen en gericht naar oplossingen te zoeken in een steeds complexer wordend speelveld.

Persoonlijke kenmerken: Strategisch - Analytisch - Betrokken - Doener - Kritisch denkend - Resultaat gericht - Inlevingsvermogen

Enkele recente opdrachten:
  • onderdeel van het BMC team dat in opdracht van de provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven en het ministerie van IenW in 2020 werkte aan een MIRT onderzoek Verstedelijking- en Bereikbaarheid Brainportregio 2040, met daarbij een uitwerking van het adaptieve ontwikkelpad in 2021.
  • in opdracht van de Metropoolregio Eindhoven heb ik samen met een team BMC adviseurs - in navolging op het MIRT onderzoek 2020 voor het Stedelijk Gebied Eindhoven - het proces begeleid om voor de drie subregio's in Zuidoost-Brabant de samenhang tussen wonen, werken en bereikbaarheid uit te werken in een ontwikkelstrategie. We hebben daarbij leidende principes, richtinggevende keuzes en opgaven bijeen gebracht gericht op de doorontwikkeling van Zuidoost-Brabant als één van de belangrijkste (economische) regio's van ons land.
  • als procesmanager en in de rol van strategisch adviseur was ik verantwoordelijk voor het tot stand brengen en de besluitvorming van de eerste Omgevingsvisie van de gemeente Lansingerland. Hierbij had ik een verbindende rol tussen een inhoudelijk adviesbureau, de ambtelijke projectorganisatie en de bestuurder(s). 
  • op het gebied van ruimtelijk- economische versterking heb ik samen met twee BMC collega's de inhoudelijke- en procesmatige adviesrol vervult in de subregio West-Brabant-West. Het beoogde doel was een gezamenlijke ambitie, focus en een duidelijk profiel te ontwikkelen gericht op het versterken van de agglomeratie- en innovatiekracht voor de westflank van West-Brabant, te vatten in een ontwikkelplan inclusief uitvoeringsprogramma. 

Contact

Marijn Calkhoven

Stel uw vraag aan Marijn Calkhoven

Adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?