Jasper van Gaalen

Jasper van Gaalen

Bestuur & Organisatie senior adviseur
Het begint met kennis en begrip, een stevig gevoel voor opgaven en het krachtenveld – het moet immers werken, de ambities en dilemma’s van partijen ‘dicht op de huid zitten’. Daarna bouwen we verder.
Ik ben reeds zo’n 25 jaar actief op het terrein van integrale veiligheid. Specialismen van mij zijn onder meer het ontwikkelen van lokaal integraal veiligheidsbeleid (IVP, Integraal Veiligheidsplan), aanpak van ondermijning, verbinding van zorg en veiligheid, publiek-private samenwerking in veiligheid, versteviging fysieke veiligheid, veiligheidsgevoel en burgerparticipatie. Ik heb de VNG-methode Kernbeleid Veiligheid (2003) ontwikkeld en sindsdien ook alle updates (2006, 2010, 2014, 2017) voor de VNG gerealiseerd.
 
Mijn focus ligt op het leggen van verbindingen en van daaruit herkennen van en doorpakken op oplossingen die verschil maken en gedragen worden. Ik breng invalshoeken, dilemma’s, ‘werelden’ bij elkaar – verbind die zodanig dat verandering en verbeterstappen het logische vervolg zijn. Samen met partijen werk ik toe naar effectievere en efficiëntere ordeningen. Waardoor samenleving en bestuur, veiligheidsbeleid en andere opgaven elkaar optimaal versterken. Door mijn ruime ervaring op dit terrein kunnen er daadwerkelijk stappen worden gezet. Ik bewaak en bewerkstellig de scherpte én de haalbaarheid binnen de bestuurlijke realiteit. Kernbegrippen voor mij: innovatief en gedoseerd, 'samen sterk', een robuust maatschappelijk resultaat.
 
Voorbeelden van opdrachten: 
 • VNG-methode Kernbeleid Veiligheid (edities 2003, 2006, 2010, 2014, 2017). 
 • Lokaal integraal veiligheidsbeleid (IVP). Sinds 2003 voor zo’n veertig gemeenten, vaak voor afzonderlijke gemeenten maar ook voor samenwerkende gemeenten (bijvoorbeeld op basisteamniveau). Vaste elementen in deze trajecten zijn:  voorbereidende analyse, prioriteringsadvies, bestuurlijke sessies en doorgeleiding, uitwerking van het beleidskader en uitvoeringsprogrammering. In nauwe samenwerking met het gehele spectrum van interne en externe, lokale en bovenlokale stakeholders. Onder meer voor de gemeenten Lelystad,’s-Hertogenbosch, Súdwest-Fryslân, Helmond, Maastricht, Zoetermeer, Heerlen, Harderwijk, Echt-Susteren, Maasgouw, Valkenburg, Pijnacker-Nootdorp. 
 • Strategisch regisseur Zorg en Veiligheid 100.000+-gemeente (2018-2019). 
 • Adviseur Integrale Veiligheid met als accenten integraal veiligheidsbeleid, ondermijning, PPS, zorg en veiligheid, school en veiligheid (2017-2018). 
 • Ondertussen in het buitengebied. Onderzoek, advisering, rapportage over bestuurlijke weerbaarheid en ondermijning in het buitengebied onder Brabantse gemeenten. In opdracht van de provincie Noord-Brabant en de Vereniging van Brabantse Gemeenten. In samenwerking met het CCV en gemeenten, politie, RIEC’s en meerdere provincies (2017). 
 • Ontwikkelingen en dilemma’s rond de persoonsgerichte aanpak (PGA) en de Top X. Landelijk onderzoek, advisering, rapportage in opdracht van Bureau Regioburgemeesters (2017). 
 • Benchmark Integrale Veiligheid G32-gemeenten. Inhoudelijke ontwikkeling en uitvoering (in opdracht van G32-gemeenten. Opstart mede gesubsidieerd door CCV/Ministerie van V&J (benchmarkrondes vanaf 2013).
 •  Onderzoek, advisering, rapportage Verbinding aanbevelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid aan strategisch concernbreed veiligheidsbeleid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In opdracht van het  Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2017).    
 • Periodiek onderzoek (kwantitatief en kwalitatief) onder alle Nederlandse gemeenten naar de strategische veiligheidsagenda (in opdracht van de VNG) (2013, 2016).
 • Ontwikkeling en uitvoering intergemeentelijke Benchmark ‘Gemeentelijk blauw op straat’ (2016 e.v.). 
 • Ontwikkeling en uitvoering van meerdaagse trainingen en cursussen integrale veiligheid/Kernbeleid Veiligheid voor medewerkers van gemeenten en politie (2003/2019). 
 • Handreiking Verbinding Veiligheid en Sociaal domein na de decentralisaties. In opdracht van de VNG. In samenwerking met gemeenten, VNG, ministeries (2016).


 

Contact

Jasper van Gaalen

Stel uw vraag aan Jasper van Gaalen

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?

  Gerelateerde adviseurs