19 nov 2019

Van visie naar organisatie en uitvoering in het sociaal domein

“Hoe vertalen we onze visie in effectieve en betaalbare hulp voor inwoners?” “Welke spelregels geven we onze aanbieders mee?” “En hoe houden we als opdrachtgever goed overzicht op het hele stelsel aan voorzieningen?”

In zes stappen sturing geven en grip krijgen

Het vertalen van de maatschappelijke opgave naar een solide uitvoering is een pittige opdracht, waarbij veel partijen nodig zijn. Om gemeenten hierbij te helpen heeft BMC een praktisch stappenplan ontwikkeld. Het stappenplan laat het belang van een samenhangende aanpak zien: een breed begin (wat, wie, met wie?), dan een gerichte opdracht en vervolgens een brede en diverse uitwerking.

Zandloper Sociaal Domein

Door de stappen systematisch te volgen, ontstaat er een goede basis voor sturing en grip in het sociaal domein. Daarbij moet de focus niet alleen liggen op grip en sturing op aanbieders, maar ook in eigen huis. Samenhang in beleid, toegang, informatievoorziening, gebiedsgericht werken, contractmanagement, backoffice en financiële administratie gaat niet vanzelf.

Download brochure

Meer informatie & contact

Adviseurs van BMC hebben hun expertise op het gebied van inhoud, financiën en inkoop gebundeld. Met de nodige ervaring bij gemeenten en jeugdhulpaanbieders helpen zij u stap voor stap op weg. Wilt u ook meer grip krijgen op de uitvoering en sturen op het resultaat? Neem contact op met Martine Abercrombie via telefoonnummer 06 - 30 34 50 65 of e-mail martine.abercrombie@bmc.nl, Herman Uffen via telefoonnummer 06 - 12 84 77 59 of e-mail herman.uffen@bmc.nl of Heleen Rijnkels via telefoonnummer 06 - 22 97 95 10 of e-mail heleen.rijnkels@bmc.nl.

PUBLICATIE SOCIAAL-DOMEIN ORGANISEREN-IN-HET-SOCIAAL-DOMEIN SOCIAAL-DOMEIN

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement