21 feb 2018

Transformatie: van #HoeDan naar #DoeDan

‘Doen: aan de slag!’

Dít is het moment om door te pakken: ‘We hebben zicht op de opgaven; het sociaal domein kennen we nu veel beter dan in 2015. Het is zaak om nú een nieuwe praktijk te realiseren: zo gewoon als mogelijk.’ Dat is de ambitie van de deelnemers aan de Werkconferentie #HoeDan.

Transformatie vraagt om nieuwe werkwijzen, meer samenhang en samenwerking in het sociaal domein en een andere wijze van sturing, contractering en verantwoording (Bent u geholpen? Waarvoor? En waardoor?).

‘Laten we niet op de tekentafel een geheel nieuwe aanpak ontwerpen, maar nu op basis van wat we al weten gewoon aan de slag gaan: #DoeDan’. Zo luidde de belangrijkste conclusie van de Werkconferentie #HoeDan op 15 februari in Soesterberg over de transformatieopgaven voor de nieuwe collegeperiode 2018-2022.

Leerkring

De door bureau HHM en BMC georganiseerde werkconferentie vormde het slot van drie leerkringen over de transformatie in het sociaal domein. Tijdens die leerkringbijeenkomsten ontmoetten deelnemers afkomstig uit zorg en welzijnsorganisaties, gemeenten, VNG en andere landelijke organisaties elkaar om door te praten en ervaringen uit te wisselen over de vernieuwingen in het sociaal domein.

In drie bijeenkomsten stonden de volgende thema’s centraal:

  • Aansluiten bij het inwonersperspectief

  • Sturen op de transformatie

  • Innovatie van de dienstverlening

Werkconferentie

Tijdens de Werkconferentie #HoeDan hebben Nico Dam (HHM) en Frans Vos (BMC) de uitkomsten van de leerkringen gepresenteerd. Marcel Boogers (Universiteit Twente) ging in op de noodzakelijke bestuurskracht  voor de transformatie. Onder leiding van Machteld Koelewijn is gediscussieerd over de opbrengsten uit de deelsessies en de vertaling naar collegeafspraken voor de nieuwe bestuursperiode 2018-2022.

Download de presentatie

Visualisatie voor gemeente

De uitkomsten van de werkconferentie worden vertaald naar een aantal concrete afspraken voor de nieuwe collegeakkoorden 2018-2022.

Begin maart  stellen HHM en BMC het visuele verslag van de werkconferentie beschikbaar voor elke gemeente in Nederland. Aanvragen bij: secretariaat @hhm.nl en secretariaatadvies@bmc.nl.

Download de presentatie

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Frans Vos, partner bij BMC, via telefoonnummer 06 - 20 53 24 06 of per e-mail naar frans.vos@bmc.nl.

VERSLAG SOCIAAL-DOMEIN