16 sep 2020

Septembercirculaire: 300 miljoen voor de Jeugdzorg in 2022

Weinig verrassingen in het begrotingsbeeld

Waar de afgelopen jaren de septembercirculaire, die op Prinsjesdag verschenen, goed waren voor een stevige bijstelling van het begrotingsbeeld voor de komende jaren, vertoont deze septembercirculaire weinige grote verrassingen. Dat heeft alles te maken met de bijzondere tijden waarmee we te maken hebben. Het Rijk heeft met de gemeenten een compensatiepakket afgesproken voor de geleden schade als gevolg van de coronacrisis. Deze compensatiemaatregelen waren al eerder bekendgemaakt en worden nu ook verwerkt in de uitkering uit het gemeentefonds.

Extra middelen voor de Jeugdzorg in 2022

In de meicirculaire van vorig jaar had het Rijk voor de periode 2019 tot en met 2021 € 1 miljard incidenteel beschikbaar gesteld voor de Jeugdzorg. Voor 2019 konden de gezamenlijke gemeenten € 400 miljoen tegemoet zien en voor de jaren 2020 en 2021 ieder jaar een bedrag van € 300 miljoen. De gemeenten die hun hoop hadden gevestigd op het structureel doortrekken van deze bijdrage naar 2022 en latere jaren en daar al mee hadden gerekend, moeten worden teleurgesteld. Wel wordt er voor 2022 een bedrag van € 300 miljoen beschikbaar gesteld. Een eventuele verhoging voor de jaren na 2022 is afhankelijk van de uitkomsten van nader onderzoek en zal worden ingebracht bij de komende kabinetsformatie.

De komende twee jaar geen verhoging van de opschalingskorting

De verhoging van de zogenaamde 'opschalingskorting', een efficiencytaakstelling voor gemeenten, wordt voor de jaren 2020 en 2021 geschrapt. Dit loopt op tot € 160 miljoen in 2021. Voor een gemeente van 40.000 inwoners betekent dat een incidenteel voordeel van circa € 325.000. Voor de jaren na 2021 blijft de oorspronkelijk ingeboekte taakstelling gewoon van kracht.

In het achterliggende artikel treft u een volledige analyse aan van de septembercirculaire.

Download analyse

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs Erwin Ormel of Siemen Fuite.

VERSLAG FINANCIEN-EN-BEDRIJFSVOERING FINANCIEN-EN-BEDRIJFSVOERING

Erwin Ormel Financiën & Bedrijfsvoering senior adviseur 06 - 10 63 16 53
Siemen Fuite Financiën & Bedrijfsvoering adviseur 06 - 22 45 80 31

Gerelateerde artikelen