30 nov 2016

Scan Integratievraagstuk statushouders

BMC werkt aan een landelijk onderzoek onder gemeenten in Nederland over de stand van zaken rondom het integratievraagstuk van statushouders. Het gaat erom inzicht te krijgen in de wijze waarop gemeenten in Nederland de huisvesting, zorg, welzijn en participatie van statushouders organiseren.

De resultaten van dit onderzoek worden tijdens een landelijke bijeenkomst, eind maart 2017, gepresenteerd. U kunt de resultaten van uw gemeente vergelijken met die van andere gemeenten. Tijdens deze landelijke bijeenkomst zullen ervaringen, lessen en kansen voor de toekomst gedeeld worden.

In dit onderzoek/scan wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Beleid

  • Organisatie

  • Samenwerking partners

  • Samenwerken burgers

  • Resultaten

  • Kansen en knelpunten

  • Intervisie en ondersteuning

Meer informatie

Voor meer informatie of een (vrijblijvende afspraak) kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (033) 496 52 00 of via het contactformulier.

SOCIAAL DOMEIN NIEUWS