31 jan 2019

Samen beter worden door welbegrepen wederkerigheid

Het samenbrengen van data van verschillende organisaties geeft een grote impuls aan de mogelijkheden van informatiegestuurd werken. BMC begeleidt organisaties bij het delen van data én inzichten.

Integrale vraagstukken oplossen met (data van) anderen

Steeds meer gemeenten ontdekken de mogelijkheden van informatiegestuurd werken. Met name domeinoverstijgende vraagstukken, zoals wijkleefbaarheid, krimp of bestuurskracht, worden verstrekt met ‘data-inzichten’. Naast open data en data die in gemeentelijke systemen opgeslagen zijn, hebben partners van gemeenten ook de beschikking over data in hun eigen systemen.

Gemeenschappelijk in het bereiken van het doel is dé voorwaarde

Dit is alleen mogelijk als er sprake is van welbegrepen wederkerigheid tussen de organisaties. Het delen van data moet bijdragen aan het kunnen bereiken van betere inzichten - beter dan als je als organisatie alleen je eigen data gebruikt. Belangrijk daarbij is het denken in platforms: door het delen van data op één platform brengen organisaties data in en krijgen zij toegang tot de data van andere organisaties. Voorwaarde is dat er gemeenschappelijkheid is in het te bereiken doel of de omgang met een maatschappelijk vraagstuk.

Basisvoorwaarden zijn essentieel, maar je moet het vooral willen

Uiteraard dienen een aantal zaken goed geregeld te zijn. Gegevensdeling dient te voldoen aan de voorwaarden die op grond van de AVG en sectorale wetten gelden. Gegevenskwaliteit moet bekend zijn, inclusief afspraken om deze te verbeteren, zoals een terugmeldingssystematiek. Ethische afwegingen spelen altijd mee op de achtergrond. Maar de basis is het ‘samen hetzelfde willen’ en de overtuiging dat dit alleen te bereiken is door samen data te delen en (en daar zou het over moeten gaan) het goede gesprek te voeren over de inzichten die daaruit volgen.

Bereidheid om te delen rond het thema wijkleefbaarheid

BMC heeft voor een gemeente van 65.000 inwoners de gesprekken begeleid met ketenpartners zoals Maatschappelijk Werk, Jeugdzorg en de politie over het delen van data bij de totstandkoming van een dashboard Wijkleefbaarheid. Het blijkt dat het belangrijk is om te investeren in de bereidheid om te delen, zowel op directieniveau als op het niveau van informatiemanagement.

Samen de eerste stappen zetten

En ook hier geldt weer: denk groot, maar begin klein. Eerste mooie inzichten kunnen al worden bereikt door op wijkniveau onderlinge inzichten naast elkaar weer te geven en samen de ‘opvallendheden’ te analyseren. Issues rond het delen van persoonsgegevens belemmeren dan niet de eerste concrete toepassing en dat geeft de deelnemers de ruimte om hierin de mogelijkheden en dilemma’s te verkennen.

Delen van data, delen van inzichten

Uiteindelijk gaat het om verdieping in het delen van kennis, inzichten en handelingsperspectief voor de business én de overtuiging dat iedereen (ook de inwoner!) hier beter van wordt. Het delen van data op basis van deze welbegrepen wederkerigheid vormt hierbij ‘slechts’ een essentiële voorwaarde.

Meer informatie

Wilt u weten hoe BMC uw organisatie kan helpen bij het delen van data en inzichten? Dan kunt u contact opnemen met senior adviseur Rob van 't Zand via telefoonnummer 06 - 10 58 84 23 of per e-mail naar rob.van.t.zand@bmc.nl. U kunt ook gebruikmaken van onderstaand contactformulier.

>> Ga naar Digitaal

DIGITALISERING BLOG DATA-EN-DIGITALISERING INFORMATIE--EN-GEGEVENSMANAGEMENT DATA-EN-DIENSTVERLENING INFORMATIEBEVEILIGING DATAGEDREVEN-BELEID

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement