28 jul 2020

PACT-benadering een opgavegerichte aanpak voor transformatie in het sociaal domein

De transformatie in het sociaal domein blijft achter bij de ambities. Dat betreft dan met name grote transformatiedoelen als normalisering, integrale ondersteuning en aansluiting op de draagkracht van mensen. Ook het kabinet constateert de achterblijvende transformatie.

Op dit moment spitsen de landelijke discussies zich toe op belangrijke wettelijke en financiële kaders voor het sociaal domein, zoals regionale samenwerking, tekorten in het jeugdbudget, selectief aanbesteden, invoering van nieuwe verdeelmodellen, gefaseerde doordecentralisatie van beschermd wonen, et cetera. Deze discussies lijken het te winnen van het gesprek over de voorwaarden waaronder de beoogde inhoudelijke veranderingen tot stand kunnen komen en hoe de samenwerking met aanbieders daarbij noodzakelijk is.

Door de aandacht voor financiële tekorten en dreigende onbeheersbaarheid is het risico dat de inhoudelijke focus naar de achtergrond verdwijnt. Samen met bureau HHM ging BMC de uitdaging aan om een aanpak te formuleren die zowel antwoord geeft op de inhoudelijke doelstellingen van de transformatie in het sociaal domein als op de noodzaak de financiële beheersbaarheid te vergroten. Met als resultaat een PACT-benadering.

Wilt u meer informatie over de PACT-benadering? 

Download de publicatie of neem contact op met Machteld Koelewijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download de publicatie

Contact

Machteld Koelewijn Sociaal Domein partner 06 - 27 25 32 66 Bekijk profiel
PUBLICATIE SOCIAAL-DOMEIN SOCIAAL-DOMEIN

Gerelateerde artikelen