3 jun 2019

Ontwikkeling ‘brede intake’ statushouders

In opdracht van de gemeente Doetinchem ontwikkelen senior adviseurs Peter Donders en Hinke Stallen een 'brede intake' voor statushouders in Oost-Achterhoek. Het doel van de brede intake is om in een vroeg stadium inzichtelijk te krijgen wat de ontwikkelmogelijkheden en startpositie van inburgeringsplichtigen zijn, zodat zij zo snel mogelijk aan het werk zijn en op het vereiste taalniveau zitten. De brede intake bestaat onder meer uit informatie of iemand analfabeet is, gevolgde opleidingen, praktische competenties, werknemersvaardigheden, werkervaring, leerbaarheid, motivatie/interesses en mate van zelfredzaamheid. Ook informatie die effect kan hebben op het inburgeringstraject zoals gezinssituatie, sociaal netwerk en fysieke en mentale gezondheid worden meegenomen in de brede intake. 

BMC start in Oost-Achterhoek met een inventarisatie van huidige methoden en instrumenten om de startpositie van inburgeringsplichtigen in kaart te brengen. Vervolgens wordt een aanpak ontwikkeld die getest zal worden in een pilot met 6 klantmanagers en 30 statushouders. Deze pilot wordt geëvalueerd om te kijken wat er goed gaat en wat er beter kan; hierbij wordt ook gevraagd naar de mening van statushouders zelf. Uiteindelijk wordt er toegewerkt naar een op maat gemaakte aanpak voor Oost-Achterhoek waarbij duidelijk wordt wat statushouders kunnen en willen, zodat zij zo snel mogelijk naar betaald werk begeleid worden. 

Dit project wordt gefinancierd met behulp van het Europees Sociaal Fonds Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (ESF-thema Actieve Inclusie (ESF 2014 - 2020)).

Meer informatie

Voor meer informatie over de ‘brede intake’ kunt u contact opnemen met Hinke Stallen via telefoonnummer 06 - 20 70 22 23 of per e-mail naar hinke.stallen@bmc.nl of met Peter Donders via telefoonnummer 06 - 54 90 14 77 of per e-mail naar peter.donders@bmc.nl.

NIEUWS SOCIALE-ZEKERHEID SOCIAAL-DOMEIN SOCIAAL-DOMEIN VERSTERKEN-SOCIALE-BASIS

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement