14 sep 2016

Onderzoek ondertekening participatieovereenkomst door nieuwkomers

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft BMC de opdracht gegeven te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is dat alle nieuwkomers in een Nederlandse gemeente een participatieovereenkomst gaan ondertekenen.

De participatieovereenkomst heeft als doel nieuwkomers beter op de hoogte te brengen van de rechten en plichten die voor de inwoners van Nederland gelden.

Via een quick scan is een overzicht opgesteld van de bestaande initiatieven en werkwijzen die als voorbeeld of als input kunnen dienen bij de ontwikkeling van de (pilotfase van de) participatieovereenkomst.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Nico Brinkman, partner onderzoek, via telefoonnummer 06 - 51 37 69 48 of per e-mail naar nico.brinkman@bmc.nl

SOCIALE ZEKERHEID NIEUWS