14 sep 2016

Onderzoek Ondersteuningsbehoefte aanpak kindermishandeling

In opdracht van het Ministerie van VWS heeft BMC Onderzoek in 2014 in kaart gebracht welke ondersteuning gemeenten nodig hebben om hen in staat te stellen hun verantwoordelijkheid in het nieuwe jeugdstelsel ook op het gebied van de aanpak van kindermishandeling op te pakken.

Het onderzoek heeft zich vooral gericht op twee zaken:

1) de ketenaanpak kindermishandeling op lokaal niveau ten aanzien van (de regie op) de samenwerking binnen de keten en regionaal, het (gemeentelijke) aanbod van hulp voor jeugd en jongeren en het AMHK; en

2) de voorbereidingen die gemeenten treffen voor de aanpak van kindermishandeling binnen het nieuwe jeugdzorgstelsel.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Nico Brinkman, partner onderzoek, via telefoonnummer 06 - 51 37 69 48 of per e-mail naar nico.brinkman@bmc.nl

JEUGDHULP NIEUWS