14 apr 2015

Onderzoek naar de effecten van regionaal bestuur

Omdat het belang van regionale bestuursvormen door een groot aantal ontwikkelingen toeneemt, wenst het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het debat hierover te ondersteunen met wetenschappelijk onderzoek naar het feitelijk functioneren van regionale besturen.

Prof. Dr. Marcel Boogers, voormalig senior adviseur bij BMC, heeft, in samenwerking met prof. dr. Bas Denters en dr. Maurits Sanders, onderzoek gedaan naar de effectiviteit en democratische kwaliteit van regionaal bestuur.

De meest opvallende uitkomsten van dit onderzoek zijn:

  • Als gemeenten in veel verschillende samenwerkingsverbanden samenwerken, blijkt dat de effectiviteit van regionale samenwerking ten goede te komen. Voor de democratische kwaliteit van samenwerking heeft het geen negatieve gevolgen.

  • Samenwerken met veel samenwerkingspartners tegelijk blijkt in de praktijk minder effectief en beperkt de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeenteraad. Als gemeenten over ‘bestuurlijke drukte’ spreken, bedoelen ze dus eigenlijk het samenwerken in grote verbanden met veel partners.

  • Als gemeenteraden nauw betrokken zijn bij het regionaal bestuur is er meer onderling vertrouwen tussen gemeenten en is de effectiviteit van de samenwerking groter

Download het rapport

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 033 - 496 52 00 of e-mail secretariaatadvies@bmc.nl.

NIEUWS BESTUUR-EN-ORGANISATIE