12 okt 2018

Onderzoek financiën Friese gemeenten na transformatie Sociaal Domein

Het college van Gedeputeerde Staten kondigde afgelopen week aan dat BMC namens de provincie Friesland bij acht gemeenten onderzoek gaat doen naar de financiële stand van zaken binnen het sociaal domein.

In 2015 startte de grootschalige transformatie van het sociaal domein met de verschuiving van bepaalde verantwoordelijkheden naar gemeenten. Hierbij moet men denken aan verantwoordelijkheid over taken op het gebied van jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet.

Het onderzoek moet inzicht verschaffen in de wijze waarop de transformatie vorm heeft gekregen en welke oplossingen er zijn gevonden voor dreigende overschrijdingen. Dit naar aanleiding van de signalering dat meerdere gemeenten kampen met budgettekorten.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd bij de gemeenten Leeuwarden, Smallingerland, Heerenveen, Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Terschelling, Kollumerland en Weststellingwerf.

Dit artikel is een bewerking van het artikel ‘Provincie neem acht gemeenten onder de loep’ uit het Friesch Dagblad van 2 oktober 2018.

Meer informatie

Voor meer informatie en voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak gerelateerd aan financiële scans kunt u contact opnemen met senior adviseur Herman Uffen, via telefoonnummer 06 - 12 84 77 59 of per e-mail naar herman.uffen@bmc.nl.

FINANCIËN & BEDRIJFSVOERING NIEUWS

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?