12 apr 2021

Ondersteuning bij tweede ronde Nationaal Groeifonds

Op 9 april presenteerde het kabinet de eerste projecten die middelen krijgen uit de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds. Binnenkort start de tweede ronde. BMC en Ecorys hebben een partnership gevormd om decentrale overheden, regio’s & triple helix organisaties te ondersteunen bij het indienen van hun aanvraag voor de tweede ronde.

Logo's BMC en Ecorys

Heeft u plannen voor omvangrijke en baanbrekende projecten? Projecten die direct of indirect zorgen voor economische groei, extra productiviteit en welvaart op langere termijn? En die aansluiten op kennisontwikkeling, R&D en innovatie op maatschappelijk relevante thema’s zoals de energietransitie, verbetering van het onderwijs en menselijk kapitaal en gezondheid. Dan biedt het Nationaal Groeifonds mogelijkheden voor investering.

Lessen uit de eerste ronde van het Groeifonds

Het kabinet trekt de komende 5 jaar € 20 miljard uit voor investeringen die bijdragen aan economische groei. Het geld uit het Nationaal Groeifonds gaat naar kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. 

Na de eerste ronde heeft Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de beoordelingscommissie, aangegeven dat het goed zou zijn als ook regio’s buiten de Randstad met voorstellen komen. Inhoudelijk lag het accent nu sterk op infrastructuur. Maar concreet uitgewerkte voorstellen op het gebied van de energietransitie en onderwijs bleven achter.

Wat ook opviel in de beoordeling is dat het belangrijk is te komen tot een gedegen uitvoeringsstructuur. “Er kunnen veel partijen mee willen doen maar als het project niet goed is georganiseerd, de uitvoering niet helder is of als niet de beste mensen aan de leiding staan, dan valt het af. Groter is niet per se beter” aldus Jeroen Dijsselbloem.

Kwaliteitsborging bij aanvragen voor het Nationaal Groeifonds

BMC & Ecorys kunnen decentrale overheden, regio’s en triple helix organisaties gericht adviseren bij het indienen van een aanvraag voor de tweede ronde. Of bij het aanscherpen van voorstellen uit de eerste ronde. Concreet richt de ondersteuning zich op:

  • het inhoudelijk verbeteren en prioriteren van projecten (of onderdelen) op basis van een MKBA analyse waarin we de criteria van het Nationaal Groeifonds toepassen;
  • de organisatie van de samenwerking, waaronder governance, programmamanagement en uitvoeringsstructuur;
  • gesprekken tussen rijk en regio.

Vanuit onze onafhankelijke positie en kennis en ervaring kunnen wij zorgen voor kwaliteitsborging en de kansrijkheid van de indiening versterken. Wij kennen de criteria naar letter en geest en weten wat er nodig is om tot succesvolle voorstellen te komen. En denken zo nodig mee over alternatieve financiering.

Samenwerking BMC & Ecorys

BMC heeft veel ervaring met (strategische) advisering en professionele ondersteuning van decentrale overheden, bestuurlijke regio’s en triple-helix-samenwerkingsverbanden. Zo waren onze adviseurs als programma-manager en strategisch adviseur betrokken bij het succesvol indienen en implementeren van zes Regio Deals, waar qua governance soortgelijke criteria gelden.

Ecorys heeft veel ervaring met advisering over en beoordeling van economische plannen gericht op structuurversterking met behulp van de MKBA methodiek. Ook kent zij de wereld van de planbureaus die de voorstellen in het kader van het Nationaal Groeifonds beoordelen.

Meer informatie & contact

Wilt u meer informatie over de ondersteuning door BMC en Ecorys voor de uitwerking van de aanvraag voor de tweede ronde? Of vrijblijvend een afspraak maken over het Nationaal Groeifonds in het algemeen? Neem dan contact op met Koos de Groot (koos.de.groot@bmc.nl of 06 – 30 28 48 08) van BMC of Walter Hulsker (walter.hulsker@ecorys.com of 06 – 53 72 16 80) van Ecorys.

Contact

Koos de Groot Bestuur & Organisatie, Ruimtelijke Ontwikkeling managing consultant 06 - 30 28 48 08 Bekijk profiel
ENERGIETRANSITIE OPLOSSING RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING ENERGIETRANSITIE RUIMTELIJKE-ECONOMIE