18 jan 2021

Ondersteuning bij de uitvoering van de eenmalige huurverlaging 2021

BMC biedt ondersteuning bij de uitvoering van de eenmalige huurverlaging

Per 1 januari 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Deze wet regelt dat huurders van een sociale huurwoning met een relatief laag inkomen en hoge huur een eenmalige huurverlaging krijgen. Dit geldt voor alle gereguleerde woningen van de corporatie, die rechtstreeks aan individuele huurders worden verhuurd. Met deze eenmalige huurverlaging geeft het ministerie een vervolg aan het Sociaal Huurakkoord waarin Aedes en de Woonbond afspraken maakten over gematigd huurbeleid.

Wat betekent dat voor u?

De huurder hoeft in principe niets te doen. Als woningcorporatie moet u proactief deze huurverlaging aanbieden. Dat is tijdelijk veel administratief werk. Zo vraagt u voor alle huurders met een kale huur boven de aftoppingsgrens, bij de Belastingdienst of zij in 2019 in de inkomenscategorie voor huurverlaging vielen. U biedt deze huurders vervolgens een voorstel tot huurverlaging vóór 1 april 2021

Als het inkomen van één van de huurders in het huishouden onbekend is, heeft u onvoldoende informatie om een voorstel tot huurverlaging aan te bieden. De huurder moet dit dan zelf aanvragen. Het huishouden moet dan aan verschillende voorwaarden voldoen en onder andere aantonen minstens zes maanden een inkomen te hebben onder de voor hen geldende inkomensgrens. De huurder kan de huurverlaging in heel 2021 aanvragen. U moet binnen 3 weken reageren op deze aanvraag. 

BMC ondersteunt corporaties

Hoe vangt u deze piek in de werkbelasting op? Waar haalt u op korte termijn ervaren mensen voor een omvangrijke klus vandaan? En hoe zorgt u dat deze extra werkzaamheden gedurende 2021 de normale processen niet frustreren?

BMC ondersteunt woningcorporaties bij onverwachte, buitengewone en tijdelijke omstandigheden. Als uw organisatie door de eenmalige huurverlaging snel extra menskracht en deskundigheid nodig heeft, helpt BMC u met de inzet van goed ingewerkte, tijdelijke medewerkers. Adviseurs die deskundig zijn op dit werkterrein en uitstekend op de hoogte zijn van alle wet- en regelgeving. Wij kunnen u het proces uit handen nemen of een deel van het proces voor u afhandelen, bijvoorbeeld alle aanvragen van de huurders. Zo kunt u zorgeloos verder met andere taken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Kijk op de website van Aedes of de website van de Rijksoverheid.

U kunt ook een vrijblijvende afspraak maken met Marco Janssen, commercieel manager Woningcorporaties bij BMC, via telefoonnummer 033 - 496 52 00 of via onderstaand contactgegevens. 

Contact

Marco Janssen Woningcorporaties senior adviseur 06 - 30 93 53 10
OPLOSSING WONINGCORPORATIES WONEN-EN-WONINGCORPORATIES