17 aug 2017

Nieuw verschenen: het boek Succesvol doelen bereiken

Twijfelt u wel eens of uw organisatie goed genoeg functioneert? Of uw organisatie wel de goede doelen stelt en die ook echt haalt? Of er niet te veel plannen zijn en te weinig resultaten? Of uw organisatie wel voldoende leert van fouten? Of de verschillende onderdelen wel echt als een geheel opereren? Of uw organisatie voldoende alert reageert op ontwikkelingen? Of de relatie met burgers en partner-organisaties wel goed genoeg functioneert? Of er niet te veel energie verloren gaat in overheadprocessen? Of de voortgangsinformatie wel voldoende aansluit bij wat u echt zou willen weten? Denkt u wel eens: Hoe kan ik de cultuur van mijn organisatie verbeteren? Dan raden wij u aan dit nieuwe boek te lezen, geschreven door Toine van Helden, voormalig senior adviseur BMC.

Betere doelen stellen, doelen beter bereiken, met minder inzet van middelen en prettiger samenwerken in de eigen organisatie en met klanten/doelgroepen, partners en leveranciers. Daarover gaat dit boek. Het boek is gericht op publieke en private organisaties, grote en kleine.

‘Succesvol doelen bereiken’ gaat uit van:

 • de kracht van het individu binnen de organisatie

 • de kracht van de communicatie tussen de mensen binnen de organisatie en met derden

 • de kracht van eenvoud en logica

 • het instrument ‘doelenboom’ ter verbinding van die krachten.

De mensen binnen de organisatie zijn volgens de auteur de bron van energie, intelligentie, inventiviteit, intuïtie, kennis en ervaring. Communicatie en gebruik van logica zijn essentieel om die bronnen optimaal te benutten. Het instrument ‘doelenboom’ geeft structuur bij het vinden en houden van richting naar de juiste doelen.

Cruciaal daarbij is om ook te onderkennen wat de zwakten zijn van elk van deze krachten. Het is immers de kunst de valkuilen te zien, te kunnen voorspellen en te vermijden. Het boek brengt ook de valkuilen in beeld en geeft concrete handvatten om die te vermijden.

Het boek gaat uitgebreid in op de drie krachten en het instrument ‘doelenboom’ afzonderlijk en de wijze waarop ze samen kunnen leiden tot doeltreffender en doelmatiger werken, steeds opnieuw, in een organisatiecultuur die energie geeft. Het boek vertaalt deze inzichten naar concrete handelingsperspectieven en oplossingen.

Daarbij komen ook de volgende aspecten aan de orde:

 • Eenvoud

 • Organisatierollen

 • Plannen en begrotingen

 • Scenario’s en strategieën

 • Sturen op relaties met klanten/doelgroepen en andere organisaties

 • Integratie met cyclus van voortgangsbesprekingen met medewerkers

 • Monitoren, evalueren, risico’s beheersen, administreren en projecten sturen

 • Het veranderproces

Lees de recensie van Brigitte Koehler, specialist op het gebied van arbeidsmarktbeleid en loopbaanadvies, op managementboek.nl.

Heeft u interesse om het boek te bestellen? Klik hier.

NIEUWS BESTUUR-EN-ORGANISATIE FINANCIEN-EN-BEDRIJFSVOERING