10 apr 2019

Nieuw businessplan voor sociaal-cultureel centrum Den Bolder

Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder in het Brabantse Waspik is in 2030 een centrum voor ontmoeting, ontspanning, kennis, cultuur en maatschappelijke dienstverlening dat midden in de samenleving van Waspik staat. Den Bolder is in 2030 georganiseerd rond het concept “Ontmoeten en Ondernemen”. Dit concept bestaat uit drie met elkaar samenhangende en elkaar versterkende functies met bijbehorende activiteiten:

1.    Den Bolder als ‘huiskamer’ van Waspik voor ontmoeting, ‘sociëteit-avonden’ en laagdrempelige horeca.

2.    Den Bolder als ‘podium/platform’ voor professionele en semiprofessionele podiumkunstenvoorstellingen, voor amateurkunst, film, lezingen en culturele en/of maatschappelijke evenementen.

3.    Den Bolder als ‘maatschappelijke dienstverlener’ voor dagbestedingsactiviteiten en ondersteuning van professionals in het sociaal domein.

Dit vormt de kern van het nieuwe businessplan dat BMC samen met het bestuur van de vereniging Den Bolder heeft opgesteld. De werkzaamheden in het kader van het businessplan Den Bolder zijn gestart met een omgevingsanalyse. Vervolgens is er gekeken naar de gemeentelijke beleidskaders, waaronder de inhoudelijke opdracht die de gemeente aan Den Bolder heeft verstrekt. De eerder door Den Bolder geformuleerde strategische uitgangspunten en kaders zijn gepreciseerd en uitgewerkt in organisatiedoelen en -activiteiten. Daarna is er gekeken naar de bestuurlijke, organisatorische, personele, facilitaire en financiële eisen die de uitvoering van de organisatiedoelen en -activiteiten aan Den Bolder stelt.

Twee referentieprojecten als inspirerend voorbeeld

Een belangrijke ambitie uit het businessplan is dat iedere inwoner van Waspik minstens één keer in zijn leven Den Bolder heeft bezocht, terwijl 40% van de bevolking van Waspik met enige regelmaat gebruikmaakt van de faciliteiten en/of diensten van Den Bolder. Om dit te bereiken, heeft BMC op verzoek van het bestuur twee referentieprojecten beschreven die als inspirerend voorbeeld kunnen dienen voor Den Bolder. Tevens heeft BMC op verzoek van het bestuur vijf punten uit het businessplan nader uitgelicht in de vorm van een SMART geformuleerd advies.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een businessplan voor uw (culturele) organisatie of gemeente? Neem dan contact op met onze senior adviseurs Cultuur & Erfgoed, Dick te Winkel via 06 - 53 13 53 85 of per e-mail dick.te.winkel@bmc.nl.

NIEUWS CULTUUR-EN-ERFGOED CULTUUR-EN-ERFGOED