17 aug 2017

Naar één sterke Metropool?

Recent berichtte het AD in het artikel ‘Welkom in ons eigen ‘New York’ over de gedroomde Randstadmetropool van Burgemeester Van der Laan en zijn pleidooi voor één megastad a la New York. Onze voormalig collega en hoogleraar regionale samenwerking aan de Universiteit Twente, Marcel Boogers, leverde een bijdrage aan het debat rondom een Randstadmetropool:

“Vroeger beconcurreerden steden elkaar tot op het bot, bijvoorbeeld als vestigingsplek voor een multinational. Tegenwoordig zie je dat er meer overleg is. Steden concentreren zich op zaken waar ze goed in zijn. Zo moet het ook in een eventuele Randstadmetropool. Binnen elke metropool zie je verschillen. De Bronx is ook een totaal ander stadsdeel dan Manhattan. En zo is Den Haag de stad van recht en vrede, terwijl Amsterdam veel meer op dienstverlening is toegespitst. Elke stad heeft z’n eigen profiel, dat moet je koesteren. De Rijksoverheid heeft hierin een belangrijke rol. Die moet er voor zorgen dat er veel meer verbinding komt tussen de steden.’’

Deze in het AD geschetste ontwikkeling is niet nieuw. Eerder ontwikkelde BMC het concept van de “polygame stedelijke regio”. Een inclusief regionaal concept waarin niet alleen de geografische diversiteit wordt onderkend, maar waarin ook de steeds wisselende functionele relaties een centrale rol hebben.

Meer informatie

Voor meer informatie over stedelijke regio’s en samenwerkingsmogelijkheden op ruimtelijk en bestuurlijk gebied kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 033 - 496 52 00 of e-mail secretariaatadvies@bmc.nl.

BLOG RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING