9 jul 2019

Museum Van Marken waardevolle toevoeging in Delft?

Zou een Museum van Marken haalbaar zijn in Delft? BMC voerde een haalbaarheidsstudie uit naar een museum voor één van de aartsvaders van de industriële revolutie uit het rijtje Stork in Twente, Philips in Eindhoven en Van Beuningen in Rotterdam. Als directeur van diverse Delftse ondernemingen waren Jacques en Agneta van Marken in de tweede helft van de 19e eeuw heel begaan met de arbeidersklasse en gedreven om de situatie voor hen binnen en buiten de fabriek te verbeteren. Ze waren daarin pioniers in een tijd waarin aan sociale aspecten weinig aandacht werd geschonken. Veel Delftenaren zijn of voelen zich verbonden met zijn industriële schepping. Daarnaast herinneren nog steeds bestaande wijken, straten en gebouwen aan deze markante en innovatieve ondernemer.

BMC concludeert dat voor de realisering van een Museum Van Marken twee elementen van doorslaggevend belang zijn:

  • medewerking van de gemeente in de verdere planontwikkeling, afhankelijk van de uiteindelijke locatie bij eventuele gebiedsontwikkeling, bij het aanboren van cofinanciering voor herbestemming van industrieel erfgoed en bij het afdekken van het exploitatietekort; 
  • beschikbaar krijgen van een passend gebouw op een strategische locatie.  

Sluit goed aan bij waar Delft voor staat

Een Museum Van Marken kan een onderscheidende en waardevolle toevoeging bieden op het bestaande museale aanbod in Delft, omdat het een ander, evenzeer aantrekkelijk, maar minder bekend gezicht van Delft laat zien. Voor de jongste geschiedenis van de stad is de komst van de industrie heel belangrijk geweest, terwijl deze historische periode nagenoeg geheel ontbreekt in het culturele en museale aanbod van Delft. Een Museum Van Marken kan nieuwe doelgroepen aanboren en sluit inhoudelijk erg goed aan bij waar Delft voor staat: een innovatieve en verbonden stad.

Drie hoofdthema’s

Museum Van Marken zal in de kern bestaan uit een (semi)permanente presentatie van de volgende drie hoofdthema’s:

  • Historie. Dit is de geschiedkundige lijn, waarbij de belangrijkste elementen uit het leven en werk van Van Marken worden gepresenteerd. Multimediaal en waar mogelijk geïllustreerd met een greep uit de collectie (waarvan nog veel beschikbaar is).
  • Innovatie. Met dit hoofdthema wordt ingezoomd op de kwaliteiten die Van Marken aan de dag legde bij het ontwikkelen en opzetten van nieuwe bedrijven. Van Marken als innovator op het snijvlak van wetenschap en ondernemerschap. Hierin ligt een interessante link naar de huidige innovatieve technologische ontwikkeling van Delft, die met tentoonstellingen, lezingen, onderzoeksprogramma’s, seminars, etc. kan worden opgepakt. 
  • Community. Met dit hoofdthema wordt aandacht geschonken aan Van Marken als aanjager van sociale, maatschappelijke en culturele netwerken. Niet alleen voor de werknemers van zijn bedrijven, maar ook voor de inwoners van Delft en omstreken. Nog steeds zijn er verenigingen en netwerken actief die door Van Marken zijn opgezet, waaronder bijvoorbeeld de huurders-/kopersvereniging Agnetapark, De Koninklijke Harmonie Kapel, de Sparta sportvereniging en de Vereniging van oud-medewerkers Calvé.

Meer informatie & contact

Bent u geïnteresseerd in haalbaarheidsstudies of visieontwikkeling binnen cultuur en erfgoed? Neem dan contact op met een van onze senior adviseurs Cultuur en Erfgoed Karin Kievit via 06 - 12 75 76 26.

NIEUWS CULTUUR-EN-ERFGOED CULTUUR-EN-ERFGOED

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement