2 sep 2020

Jongeren een uitdagende en inspirerende leefomgeving bieden, vraagt om integrale visie- en planvorming

Óók in coronatijd

Tijdens de persconferentie op 1 september van minister-president Rutte en minister de Jonge werd duidelijk dat de coronamaatregelen onverminderd van kracht blijven. De uitgaans- en evenementensector blijft bovendien langer gesloten. Dit vraagt om plan- en visievorming voor onze jongeren, want ook binnen deze beperkingen is het van belang om onze jongeren een uitdagende en inspirerende leefomgeving te bieden. Wat kunnen we onze jongeren bieden? Met verbindingen tussen de juiste sectoren, geven we gehoor aan deze jongeren.

Een sterke visie en een strategisch plan op jongerenwerk in de wijken is nodig

Om hier concreet vorm aan te geven, stelt BMC voor om samen met organisaties voor sociaal werk, gemeenten, de sport-, cultuursector en onderwijsinstellingen een bijdrage te leveren aan het perspectief van onze jongeren voor de komende maanden. Met focus op wat er wél kan, in plaats van wat er niet mag, en gebaseerd op de wensen en behoeften van de jeugd zelf. Het is tijd voor een plan met visie en ambitie om de komende maanden met elkaar aan de slag te gaan en het verschil te gaan maken om verdere escalaties onder onze jeugd te voorkomen.

De uitdaging die voor ons ligt, vereist een sterke samenwerking van maatschappelijke partners waarbij de jongere centraal staat. Hierin staan organisaties voor sociaal werk, en dan specifiek het jeugd- en jongerenwerk, samen met de gemeenten in de voorhoede. Zij zijn de oren en ogen in de wijk en spelen een onmiskenbare rol in het signaleren van knelpunten, ophalen van behoeften en aansluiten bij de jongeren.

Gemeenten en welzijnsorganisaties kunnen in samenwerking met maatschappelijke partners zoals de onderwijs-, sport- en cultuursector gezamenlijk een strategie ontwikkelen. Door een plan op te stellen om jongeren een uitdagende en inspirerende leefomgeving te bieden binnen de beperkingen door corona kunnen we het ontstaan van escalaties in de wijken zo veel mogelijk voorkomen.

Wat kan BMC bijdragen?  

BMC is een organisatie- adviesbureau binnen de publieke sector. Vanuit onze kennis en expertise binnen onderwijs, sport, cultuur, gemeenten, jeugdzorg- en organisaties voor sociaal werk zijn wij in staat om de verbinding te leggen tussen de verschillende maatschappelijke partners.

Onze adviseurs kunnen, samen met alle betrokkenen, een gedegen plan opstellen en ondersteunen in het schrijven van een plan. We koppelen dat plan aan de dagelijkse praktijk in samenwerking met de uitvoeringsorganisaties. We zetten daarbij de jongere centraal. 

BMC biedt onderzoek, (strategisch) advies en praktische inzet bij de uitvoering. Snel schakelen is in deze tijd van belang. Onze adviseurs zijn dan ook per direct inzetbaar. Neem contact met Masja Schuyt of Tijmen Post via onderstaande gegevens voor meer informatie.

OPLOSSING SOCIAAL-DOMEIN JEUGDHULP VOORTGEZET-ONDERWIJS WIJKAANPAK FYSIEK-DOMEIN WONEN-EN-WONINGCORPORATIES SOCIAAL-DOMEIN SAMENWERKING-IN-HET-ONDERWIJS

Masja Schuyt concerndirecteur, domeindirecteur Jeugd en onderwijs 06 - 24 50 28 15 Meer informatie
Tijmen Post Jeugdhulp commercieel manager 06 - 23 58 86 85