16 okt 2019

Handhaving van de AVG en de eerste boete

Bij de invoering van de AVG zijn veel organisaties druk bezig geweest een aantal basisvereisten in te vullen. Intussen zijn we meer dan een jaar verder en heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met handhavingsmaatregelen duidelijk gemaakt dat zij er niet voor terugdeinst boetes en dwangsommen op te leggen.

In onderstaande leaflets voor de lokale overheid, onderwijs en de zorg lichten senior adviseurs Julius Duijts, Alex Commandeur en Willem de Vries toe wat dit voor uw organisatie betekent en welke praktische stappen u kunt zetten.

 

Download leaflet lokale overheid

Download leaflet onderwijs

Download leaflet zorg

Meer informatie & contact

Wilt u meer informatie over de handhaving van de AVG en de eerste boete? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met onze senior adviseur Julius Duijts via telefoonnummer 06 - 29 52 55 31 of e-mail julius.duijts@bmc.nl.

PUBLICATIE INFORMATIE--EN-GEGEVENSMANAGEMENT INFORMATIEBEVEILIGING

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement