6 dec 2017

Grote diversiteit in opdrachten van BMC bij ministeries en agentschappen

BMC is al meer dan 30 jaar partner van overheden en non-profitorganisaties in advies, interim-management en detachering. En sinds 2016 ook voor alle ministeries en agentschappen. Het gaat bij die laatste groep om interim-functies op het gebied van operationeel management en financiën. Te denken valt aan teamleiders, afdelingsmanagers, projectleiders en adviseurs.

Eerst zaaien, dan oogsten

‘Er is veel inzet gepleegd en geduld bewaard, maar dat heeft, terugkijkend op bijna twee jaar, veel opgeleverd’, vertelt Marcel Barre, senior accountmanager voor de rijksoverheid. ‘Met onze eigen interim-managers, projectleiders, maar ook met aan ons bureau verbonden zzp’ers en kandidaten van andere bureaus slagen we erin om op tientallen plaatsen onze expertise en ervaring in te zetten.’ Zo geeft hij aan dat BMC interimmers levert of heeft geleverd bij de commandodiensten in Woensdrecht, het NFI, het KNMI, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, De Rijksschoonmaakorganisatie, Inspectie Leefomgeving en Transport, het Ministerie van V&J, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Defensie, de Koninklijke Marine, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, Paresto, P-Direct, DJI, DUO, Nationaal Coördinator Groningen. En dat is nog maar een greep uit de 11 ministeries en 33 agentschappen waar deze raamovereenkomsten over gaan.

Van helikoptersystemen tot bedrijfskleding

‘Hoe weerbarstig ook, wij hebben de schouders eronder gezet’, vertelt Marcel Barre. Wij hebben bovendien geïnvesteerd in allerlei netwerken waaruit we kunnen putten bij de meest uiteenlopende vragen. Een oud-helikopterpiloot, een jurist/organisatiekundige die zijn sporen verdiend heeft als officier van justitie, of iemand die lange ervaring heeft met het inkopen van bedrijfskleding. Het COA vergt andere kwaliteiten dan de dienst die zich bezighoudt met de gasgerelateerde economische problematiek van Noord-Groningen. Ik voel me een echte speurneus, altijd op zoek naar interessante professionals. Via-via en door buitengewoon alert te zijn in professionele omgevingen kunnen we connecties tot stand brengen met mensen met de meest uiteenlopende profielen. Zij hebben als grootste gemene deler dat ze allemaal verstand hebben van het functioneren van organisaties en dat ze die effectief kunnen aansturen.’

Een wereld vol interessante mensen

Deze professionals zijn niet in alle gevallen in dienst bij BMC zelf, vertelt Marcel Barre. ‘Uiteraard kunnen we putten uit onze eigen adviseurs, die breed inzetbaar zijn, en die hebben dan ook een enorm drukke agenda. Niet alleen bij de gemeenten, onze oorspronkelijke markt, maar in toenemende mate ook bij diensten van de centrale overheid. Maar omvangrijker – althans wat het rijk betreft – is het aantal mensen dat zich voor een bijzondere opdracht aan ons verbindt. Dat zijn zzp’ers, maar ook mensen die samenwerken met bureaus zoals BMC. Het gaat erom dat je de juiste match tussen vrager en aanbieder van het gevraagde tot stand kunt brengen. Door onze ervaring op dat gebied nemen we bij beide partijen een aapje van de schouder en bieden we de basis voor het beste resultaat. En zo gaat het balletje rollen en krijgt het steeds meer substantie. We hebben, sinds het tot stand komen van de mantelovereenkomsten in 2016 respectievelijk 2017, al in tientallen gevallen voor een goede oplossing gezorgd. Dat creëert ook weer nieuwe verwachtingen om te vervullen. En de vijver is groot: bij nagenoeg elk ministerie is sprake van een aantal min of meer zelfstandige diensten. En de wereld is vol met interessante mensen met relevante kennis en ervaring.’

Werken voor het rijk is werken voor iedereen

Is het niet lastig om altijd op zoek te zijn naar de speld in de hooiberg? Marcel Barre, enthousiast: ‘De creativiteit die nodig is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen geeft buitengewoon veel voldoening. Het voelt als het bijdragen aan het gestroomlijnd functioneren van de rijksoverheid: een hele belangrijke overheidslaag, waar uiteindelijk iedereen mee te maken heeft.’ Bovendien biedt de samenwerking prachtige kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. BMC heeft in oktober 2017 in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een proeftuin gelanceerd voor Social Return on Investment (SROI). In dit project worden werkzoekenden door BMC opgeleid om hen interessant te maken voor opdrachtgevers in het publieke domein en zo hun arbeidskansen te vergroten.

Meer informatie

Voor meer informatie of een (vrijblijvende afspraak) kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (033) 496 52 00 of via het contactformulier.

NIEUWS FINANCIEN-EN-BEDRIJFSVOERING