21 apr 2017

Governance: Open kaart spelen

bron: BoardRoom ZORG nr. 2 (2017)

Gert Cazemier, partner bij BMC, vindt dat het bewustzijn voor de werkgeversrol van toezichthouders groter mag zijn. Het hele jaar door zou de raad van toezicht invulling moeten geven aan de werkgeverstaak. Daar wordt nu te weinig aandacht aan gegeven.

‘Onder invloed van governancecodes en incidenten die publicitaire aandacht hebben gekregen, is het toezicht sterk geformaliseerd en is de afstand tussen raad van toezicht en het bestuur toegenomen.’

Toezicht moet zowel een harde als een zachte kant hebben, waarbij de ontwikkeling en performance van de organisatie de harde kant is. Het onderlinge samenspel tussen raad van toezicht en bestuur vormt daarvan de tegenpool. Daarom moeten ze elkaar goed kennen. ‘Als je een goede, open relatie opbouwt, dan kun je vertrouwelijk met elkaar spreken over hoe bestuurders aan kijken tegen hun rol en de ontwikkeling daarin.’ .

De visie van Gert Cazemier over de rol van de toezichthouder is terug te lezen in het volledige artikel dat verscheen in BoardRoom ZORG. Lees verder.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek neem u contact op met Gert Cazemier, partner bij BMC, via telefoonnummer 06-21265575 of per e-mail naar gert.cazemier@bmc.nl.

ZORG NIEUWS