1 mrt 2017

Gemeenten en jeugdzorgaanbieders in de wurggreep

De druk op de jeugdzorg neemt snel toe. Publicaties van het SCP, reacties van gemeenten en publicaties in kranten laten zien waar die druk zit. Het budget voor de specialistische jeugdzorg is ontoereikend.

De instellingen voor jeugdzorg en de gemeentelijke jeugdzorg komen meer en sterker onder druk te staan. Gemeenten zijn aan de decentralisatie van de jeugdzorg begonnen zonder relevante informatie over de beschikbare budgetten en de besteding daarvan. Die onduidelijkheid bleef ook in 2015 bestaan. Werkendeweg is er vooral in 2016 meer overzicht ontstaan. Aan de hand van een financiële analyse en duiding van knelpunten nemen we u graag mee in de mogelijkheden voor bijsturing en een toekomstperspectief.

Download het artikel

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek en voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met Wiebrand Top, partner Sociaal Domein, via telefoonnummer 06 - 25 04 66 50 of per e-mail naar wiebrand.top@bmc.nl, of met Frans Vos, partner bij BMC, via telefoonnummer 06 - 20 53 24 06 of per e-mail naar frans.vos@bmc.nl.

NIEUWS SOCIAAL-DOMEIN JEUGDHULP