31 jul 2019

Dwang in de zorg beperken: verantwoordelijkheden voor gemeenten

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) vervangen de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en zijn op 1 januari 2020 in werking getreden.

Gemeenten zijn in 2019 aan de slag gegaan met het tijdig inregelen van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden, zodat  zij samen met de zorgaanbieders invulling geven aan de zorgplicht voor hun inwoners. Inmiddels wordt er gewerkt binnen deze nieuwe wetgeving. Mochten hierin voor u knelpunten naar voren zijn gekomen, dan kan BMC u hierbij ondersteuning bieden. Waaruit deze ondersteuning kan bestaan is uitgelegd in de in 2019 geschreven publicatie.

Download artikel

Meer informatie & contact

Wilt u meer informatie of vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan contact op met senior adviseur Nanja Willemsen via telefoonnummer 06 - 57 57 29 70 of per e-mail nanja.willemsen@bmc.nl, of met senior adviseur Minke Poppens via telefoonnummer 06 - 53 64 54 78 of per email minke.poppens@bmc.nl, of met senior adviseur Channa Al via telefoonnummer 06 - 10 42 58 92 of per email channa.al@bmc.nl.

PUBLICATIE ZORG

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement