11 jan 2016

Divosa: één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt

Divosa, de vereniging van managers van sociale diensten, pleitte al enige tijd voor één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. In plaats van onderscheid te maken tussen WWB, Wajong en WSW zou er één regeling moeten komen die mensen stimuleert om naar vermogen te werken. Divosa wilde de lobby voor dit voorstel kracht bijzetten door te laten zien wat één regeling kan bijdragen aan het activeren van mensen enerzijds en het verminderen van overheidsuitgaven anderzijds.

BMC heeft voor Divosa de voorstellen voor één regeling stap voor stap doordacht en doorgerekend. We hebben geanalyseerd hoe de doelgroep van die ene regeling er eigenlijk uitziet. Wat zouden deze mensen in theorie zelf kunnen verdienen? En wat moet er dan nog aan aanvullende uitkeringen betaald worden? Op deze manier heeft BMC systematisch in beeld gebracht hoeveel er bespaard kan worden op de overheidsuitgaven door invoering van één regeling voor de onderkant.

Om deze berekening te kunnen maken hebben we veel vooronderstellingen moeten maken. BMC en Divosa beseffen heel goed dat de uitkomsten van de rekensom gevoelig zijn voor de gekozen aannames. Maar door de rekensom transparant te maken werd het debat over één regeling ineens een stuk zakelijker. En dat was precies de bedoeling van Divosa.

Meer informatie

Voor meer informatie of een (vrijblijvende afspraak) kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (033) 496 52 00 of via het contactformulier.

SOCIALE ZEKERHEID NIEUWS