23 mei 2017

Concrete handvatten voor de integratie van statushouders

Op 6 april 2017 organiseerde BMC in Utrecht een werkconferentie over statushouders in het Sociaal Domein. Bij deze conferentie waren ongeveer 70 gemeenten aanwezig en diverse vertegenwoordigers van het Rijk en overige landelijke organisaties zoals het COA. Het was een bijzondere en zeer inspirerende bijeenkomst waarin de praktijkervaringen op zowel lokaal, regionaal en landelijk niveau met elkaar zijn gedeeld.

BMC heeft aangekondigd om het Landelijk Onderzoek naar Statushouders bij gemeenten jaarlijks te gaan herhalen. De resultaten van dit eerste onderzoek kunnen worden beschouwd als nulmeting. Verder is met de gemeenten en de overige aanwezigen afgesproken om Regionale KennisKaravaans (Leerkringen) te organiseren zodat gemeenten op regionaal niveau met elkaar ervaringen en kennis kunnen uitwisselen. BMC heeft aangegeven hiervoor het initiatief te nemen en de geïnteresseerde gemeenten op korte termijn hierover te informeren. In dit verslag leest u de samenvatting van de conferentie.

Meer informatie

Heeft u vragen of interesse in de regionale KennisKaravaans die BMC gaat organiseren op het terrein van de Statushouders en wilt u zich hiervoor inschrijven? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (033) 496 52 00 of via het contactformulier.

SOCIAAL DOMEIN VERSLAG