19 mei 2017

Cliëntervaringen gebruiken voor accountantscontrole

Vorig jaar heeft BMC enkele gemeenten ondersteund bij een deel van de accountantscontrole, namelijk de aannemelijkheid van de prestatielevering van Wmo-ondersteuning en jeugdhulp. Met andere woorden: is de beschikte ondersteuning daadwerkelijk geleverd? We lichten twee voorbeelden eruit waarbij de cliëntervaringen gebruikt zijn voor het aantonen van de prestatielevering.

Belronde

In een Zuid-Hollandse gemeente heeft de accountant een steekproef getrokken onder cliënten met Wmo-voorzieningen en jeugdhulp. Het ging zowel om Zorg in Natura (ZIN) als om pgb’s. Van deze cliënten is de informatie uit de beschikking op een rij gezet. BMC heeft met deze cliënten telefonisch contact opgenomen en met hen doorgenomen of de gegevens uit de beschikking kloppen met de ondersteuning die zij daadwerkelijk krijgen. Waar een afwijking werd gevonden, is doorgevraagd naar de achterliggende reden. Het resultaat van de belronde is een rapportage die de accountant kan gebruiken voor de controle van de jaarrekening.

Cliëntervaringsonderzoek

De prestatielevering kan ook worden aangetoond door deze op een slimme manier te verweven met het cliëntervaringsonderzoek. Enkele gemeenten experimenteren dit jaar met het toevoegen van extra vragen aan het cliëntervaringsonderzoek ten behoeve van de accountantscontrole. Bij jeugdonderzoeken is aan ouders de vraag gesteld of hun kind de zorg krijgt die met de gemeente is afgesproken. Het gaat niet om de tevredenheid, maar om het nakomen van de afspraken. Voorts kunnen de ouders aangeven in welk opzicht hun kind niet de afgesproken zorg heeft gekregen. Bij Wmo-onderzoeken is dezelfde soort vraag gesteld: in hoeverre Wmo-cliënten bij hulp bij het huishouden en/of begeleiding de hulp hebben ontvangen zoals met de gemeente was afgesproken. Ook hier wordt vervolgens gevraagd waarom de afgesproken zorg niet geleverd wordt.

Meer informatie

Voor meer informatie of een (vrijblijvende afspraak) kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier of telefonisch via (033) 496 52 00.

SOCIAAL DOMEIN NIEUWS