18 mrt 2019

Bouwen aan een IKC: begin met de medezeggenschap

Maatschappelijke vraagstukken worden complexer en vragen steeds vaker om een integrale benadering. Dit is ook merkbaar in het primair onderwijs waar basisscholen samenwerking zoeken met andere organisaties. Een integraal kindcentrum (IKC) is daar de meest verregaande vorm van.

De ontwikkeling van school naar IKC raakt op diverse beleidsonderwerpen ook de medezeggenschap. BMC en Stichting Fedra hebben onderzoek gedaan naar de rol en bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen bij de totstandkoming en doorontwikkeling van een IKC. Voor het onderzoeken en toetsen is gebruik gemaakt van een voorbeeld uit de praktijk, IKC IJmond.

Het IKC IJmond is een verhaal over een gezamenlijke droom van ambitieuze bestuurders en sterk bij de leerling betrokken leidinggevenden en teams. Vijf organisaties die een gezamenlijke ambitie formuleerden en streefden naar een intensieve samenwerking als ware het een organisatie die de leerlingen integraal en multidisciplinair begeleidt.

Download het paper

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met één van onze managing consultants: Berien Bakker, Fonny Docter of Han Janssens.

Berien Bakker managing consultant 06 - 40 16 95 46
Fonny Docter managing consultant 06 - 20 94 20 89
Han Janssens managing consultant 06 - 20 32 70 03
PUBLICATIE PRIMAIR-ONDERWIJS JEUGD-EN-ONDERWIJS IKC