21 mei 2019

BMC doet mee aan een Blockchainverkenning

Uit onderzoek blijkt dat veel medewerkers meer dan een kwart van hun tijd besteden aan het stellen en beantwoorden van vragen. Dit gebeurt via verschillende kanalen, zoals e-mails, chats en social media, en de data die hierbij worden vergaard worden vaak opgeslagen in aparte boekhoudingen (de welbekende Excelsheets). Maar hierdoor weet je nooit zeker of je de juiste en volledige data hebt. 

Het kost veel tijd om data te verzamelen en te toetsen of de verzamelde gegevens juist zijn. Ook weet je niet of je stakeholders over dezelfde data beschikken. Je mag dus concluderen dat de huidige manier van data organiseren inefficiënt is en veel frictie met zich meebrengt, zowel binnen een organisatie als tussen organisaties. Blockchain kan helpen om deze frictie weg te nemen en de gerelateerde kosten te verlagen. 

Wat is Blockchain?

Blockchain is een automatiseringstechnologie. Blockchaintechnologie maakt het mogelijk om zonder centrale partij waardeoverdrachten tussen partijen te laten plaatsvinden (peer-to-peer). Het is een technologie die transacties controleert en valideert. De gevalideerde transacties tussen partijen worden in chronologische volgorde opgenomen in een keten, een boekhouding. De transacties in deze keten kunnen niet eenzijdig worden aangepast, zijn onderling verbonden en te herleiden tot de bron. De keten wordt gedistribueerd naar alle deelnemende partijen, waardoor er een gedeelde werkelijkheid ontstaat; iedere deelnemer heeft namelijk toegang tot dezelfde informatie. Over het laatste blok van transacties dienen betrokken partijen (continu) overeenstemming te bereiken. Na validatie worden de transacties opgenomen in de keten. Het validatiemechanisme creëert consensus tussen de partijen. 

Het is mogelijk om een programmeercode op te slaan en uit te voeren in Blockchain. Dit wordt ook wel de ‘tweede generatie Blockchain’ genoemd. Met SMART contracts en gedecentraliseerde apps (dapps) kunnen geautomatiseerde instructies in Blockchain worden uitgevoerd. Deze tweede generatie Blockchain kan voor meer toepassingen worden gebruikt dan cryptovaluta.

Blockchainverkenning HR Bedrijfsopleidingen

BMC wil onderzoeken of Blockchain ook toegepast kan worden op het selecteren en afsluiten van bedrijfsopleidingen. Daarom is in februari 2019 de Blockchainverkenning voor bedrijfsopleidingen gestart. Deze verkenning doen we samen met diverse vragers naar en aanbieders van opleidingen. Samen met hen onderzoeken we de toegevoegde waarde van Blockchain in een lerende omgeving.

In de eerste plaats brengen we de mogelijkheden van Blockchain in kaart. Dit moet leiden tot een afname van de geconstateerde frictie in het selecteren en afsluiten van bedrijfsopleidingen, een verbeterd ketenproces en een gedeelde werkelijkheid. Daarnaast beogen we met deze verkenning inzicht te krijgen in het effect van Blockchain op de organisatie en de digitale transformatie, zowel binnen BMC als met de ketenpartners.


Blockchain in de praktijk ervaren

Met deze verkenning doet BMC ook zelf ervaring op met Blockchain. Het geleerde hopen we in de toekomst te kunnen inzetten bij relevante maatschappelijke thema’s in de zorg, duurzaamheid/de circulaire economie en het onderwijs. Het maakt voor Blockchain namelijk niet uit welke data worden gedeeld. Als Blockchain een oplossing biedt voor het selecteren, profileren, inkopen en betalen van bedrijfsopleidingen, kan dit ook op andere gebieden worden toegepast. 

Proof of Concept

Het komende halfjaar wordt er gewerkt aan deze Blockchainverkenning, met als eindresultaat een Proof of Concept, een werkend prototype van hoe Blockchain er voor bedrijfsopleidingen uit kan zien.

Meer informatie & contact

Wil je meer weten over de Blockchainverkenning of over Blockchain in zijn algemeenheid? Neem dan contact op met Lars Habets via telefoonnummer 06 - 12 17 99 36 of per e-mail lars.habets@bmc.nl. Ook kun je de BNR Cryptocast van 18 april 2019 terugluisteren voor meer informatie over de Blockchainverkenning (vanaf 29:00).

NIEUWS DATA-EN-DIGITALISERING FINANCIEN-EN-BEDRIJFSVOERING DATA-EN-DIENSTVERLENING DIGITALE-TRANSFORMATIE FINANCIEN-EN-BEDRIJFSVOERING