7 jun 2018

Blog: Op een mooie zomerdag

door Marloes Westerveld, senior adviseur

Een bloeiende boom op een mooie zomerdag in mijn wijk. Talloze takjes en blaadjes groeien met hetzelfde reisdoel: samen de grootste, mooiste en gezondste boom worden. Van dit beeld word ik enthousiast: ik zie de parallel met samenwerken om gezondheidsachterstanden in een wijk of dorp (of in de boom) te verminderen. Een reis die zorgt voor vele verbindingen en vraagt om inzet, tijd en lef van alle partijen in wijk of dorp.

Preventie vraagt een sterk team

In Amersfoort en Leidschendam-Voorburg heb ik vanuit de gemeente samen met huisartsen, welzijns- en sportorganisaties, GGD, onderwijs, woningcorporaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de afgelopen jaren preventieve gezondheidsprojecten vormgegeven. In de transformatieopgave wordt steeds meer om integrale aanpak en een vernieuwde samenwerking gevraagd, mede ingegeven door financieringstekorten. Of het nu om de aanpak 'Gezonde Wijk', de aanpak 'Gezond Gewicht' of 'Welzijn op recept' gaat, de essentie voor succes is: hebben we een sterk team wat vooruit wil, dat kansen ziet voor een betere sociale basis om gezondheidsachterstanden in wijken en dorpen te verminderen?

Kansen zien

Wat ik zoek, is de gezonde en positieve inzet om samen aan de slag te gaan. Kennen we elkaar? Zo gewoon was de eerste vraag. De urgentie te benoemen door lokaal data te verzamelen en te presenteren aan elkaar creëerde focus. Luisteren naar ieders verhaal: hoe kijkt een huisarts, een welzijnswerker, de zorgverzekeraar naar de situatie van (zieke) mensen? Ieder heeft zijn eigen belang wat dit beeld bepaalt. Maar er is ook overeenkomst: ‘inzet en compassie voor de mens’. Dit is dé basis voor een duurzaam lokaal netwerk.

Praktisch aan de slag

Het is vrijdagmiddag, 17.00 uur. Ik zit in Leidschendam-Voorburg met een welzijnsadviseur tussen de patiënten te wachten tot iedereen geholpen is. In ons overleg met de huisarts van een half uur worden we onderbroken door spoedtelefoontjes. En toch wordt er tijd vrijgemaakt voor overleg met ons om de psychosomatische patiënt in de toekomst een alternatief voor medicatie aan te bieden: een welzijns- of beweegrecept. Huisartsen vertellen me dat ze mee willen werken, maar geen tijd hebben voor lange overleggen, wetende dat patiënten altijd voorgaan. Terecht argument, daarom zorg ik voor tempo in het gesprek en leg ik de kern van de aanpak op tafel. Maar van een verwijzing van een huisarts naar een welzijns- of beweegcoach wordt een patiënt gelukkiger en heeft minder medicatie nodig. ‘Dat is het mooiste’ vertelt de huisarts ons, ‘datgene te doen wat de patiënt nodig heeft, daar gaat het om en kan geen medicijn tegenop. En als dat een welzijnsrecept is waardoor ik minder slaaptabletten uitschrijf dan is dat gezondheidswinst.’

Er zijn mooie voorbeelden van vernieuwend samenwerken tussen welzijn en zorg in dorpen en wijken. Zien wat volop lokaal groeit en bloeit en welke lokale aanpak werkt, blijft een mooie uitdaging. En de gedachte aan deze mooie zomerdag neem ik daarin mee.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Marloes Westerveld via telefoonnummer 06 - 10 10 81 71 of per e-mail naar marloes.westerveld@bmc.nl.

SOCIAAL DOMEIN BLOG