20 feb 2018

Blog: Inzetten op preventie vraagt van gemeenten lef en sturing

door Gert Ranter, senior adviseur

Onder leiding van staatssecretaris Blokhuis wordt er gewerkt aan een Nationaal Preventieakkoord. In een brief aan de Tweede Kamer liet de staatssecretaris afgelopen week weten dat niet alleen roken en overgewicht de belangrijkste thema’s worden, maar ook problematisch alcoholgebruik. In het regeerakkoord wordt er € 170 miljoen voor uitgetrokken.

Natuurlijk is het prima dat er een nationaal akkoord komt en de thema’s zijn herkenbaar. Het is een mooi begin. Maar de echte omslag naar preventie – die we met z’n allen zeggen te willen – is het nog niet. Daarvoor is veel meer nodig. In geld, maar misschien nog wel meer in denken en doen. Preventieprojecten zijn vaak afhankelijk van projectsubsidies, die niet zelden na een paar jaar worden stopgezet omdat het budget op is of worden ingewisseld voor andere projecten. Terwijl preventie juist een lange adem vraagt.

In Nederland wordt volgens berekeningen van het RIVM uit 2011 een kleine drie procent van de zorguitgaven aan preventie toegerekend. Dit percentage daalt bovendien, omdat de zorgkosten sterker stijgen dan de uitgaven voor preventie. En dat is toch vreemd … We geven met elkaar preventie de hoogste prioriteit, maar we hebben er relatief steeds minder voor over.

Voor de gemeenten liggen er in het sociaal domein prachtige kansen. Kansen om nu echt werk te maken van preventie. En dan niet via ad hoc projectsubsidies, maar door middel van langjarige investeringen met sturing op nieuwe vormen van dienstverlening van zorg en welzijn. Met nieuwe producten, waarin zorg, welzijn en de lokale sociale infrastructuur op een nieuwe manier met elkaar worden verbonden. En een bekostiging voor de zorg waarin niet meer zoals nu op productie wordt gefinancierd, maar aanbieders de financiële prikkel krijgen om de preventie(partners) op te zoeken en daarin te investeren. En daarop afgerekend worden.

Dat vraagt lef en sturing.

Wie pakt de handschoen op?

Meer informatie

Voor meer informatie of een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met Gert Ranter, senior adviseur, via telefoonnummer 06 - 15 05 03 15 of per e-mail naar gert.ranter@bmc.nl.

SOCIAAL DOMEIN BLOG