5 okt 2018

GGD: eerste partner van de gemeente?

Sinds de decentralisaties in 2015 werken gemeenten aan een samenhangende aanpak in het sociaal domein. De druk op de gemeente is groot. Gaandeweg zijn er in verschillende gemeenten financiële tekorten ontstaan in de Jeugdzorg. Door gemeenteraden wordt steeds indringender gevraagd om inzicht in resultaten en uitgaven, terwijl de transformatie tijd vraagt en nog te weinig ‘zichtbaar’ is.

In dat hele traject speelt niet alleen een financiële en een inhoudelijke verandering, maar ook een bestuurlijke verandering. Met de verantwoordelijkheid voor vrijwel alle kwetsbare inwoners is de gemeente aangewezen op het vervullen van nieuwe rollen. In plaats van de oriëntatie op rechtmatigheid gaat het nu om partnerschap, om samenwerking in slimme allianties en om het invullen van de regie als verantwoordelijke overheid.

De gemeente heeft in de complexe verandering betrouwbare partners nodig. Partners die inhoudelijk een bijdrage kunnen leveren en meewerken aan het complexe traject van transformatie. In die route zou de GGD, vanwege de veelzijdigheid, een centrale rol moeten vervullen.

In het artikel 'GGD: eerste partner van de gemeente?' legt BMC uit waarom de GGD deze rol zou kunnen en moeten vervullen. Ook geven wij vier bouwstenen voor een succesvol partnerschap tussen GGD en gemeente. Lees snel verder.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek en voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met adviseur Esther Wisse per e-mail naar esther.wisse@bmc.nl.

PUBLICATIE SOCIAAL-DOMEIN