18 jul 2016

BMC presenteert onderzoek naar dialoogmodel Zorgverzekeraars Nederland

bron: Zorgverzekeraars Nederland

Zorgkantoren goed van start met dialoogmodel zorginkoop Wlz

Zorgaanbieders, cliëntenraden en zorgkantoren zijn positief over het dialoogmodel dat dit jaar is gebruikt bij de zorginkoop van langdurige zorg voor het jaar 2016. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau BMC naar de eerste ervaringen van zorgaanbieders, cliëntenraden en zorginkopers met het dialoogmodel. Het dialoogmodel wordt gezien als instrument om het onderlinge vertrouwen en het partnership te vergroten. Met het model verschuift de contractering van een technische inkoop naar een meer inhoudelijke contractering door het gesprek met elkaar aan te gaan over het verbeteren van de kwaliteit voor de cliënt

Hiermee zijn zorgkantoren met de zorginkoop Wlz 2016 een andere weg ingeslagen. De komende jaren willen zorgkantoren deze manier van contracteren doorontwikkelen. Om te leren van deze eerste stap hebben zorgkantoren het bureau BMC opdracht gegeven om de eerste ervaringen van zorgaanbieders, cliëntenraden en zorginkopers met het dialoogmodel inzichtelijk te maken. Zorgkantoren benadrukken dat het dialoogmodel meer behelst dan alleen de inkoop zoals we dat tot op heden kennen. Het dialoogmodel gaat over een continu proces waar de ontwikkeling richting betere kwaliteit voor de cliënt centraal komt te staan. De dialoog eindigt dan ook niet bij de jaarlijkse contractering maar is een continu proces gedurende het jaar met zowel zorgaanbieders als cliënten.

Positionering en betrokkenheid van de cliëntenraden en de cliënt

Het BMC-rapport levert belangrijke aangrijpingspunten om met partijen in gesprek te gaan en het levert input voor de veranderopdracht van zorgkantoren en betrokken stakeholders voor de aankomende jaren. Een belangrijke bevinding uit het rapport is dat er nog veel verschillen bestaan in de manier waarop cliëntenraden door zorgaanbieders betrokken worden bij de zorginkoop. Ook blijkt dat er meer ruimte en tijd nodig is om die betrokkenheid te organiseren en dat er verschil is in hoe cliëntenraden hun eigen rol in de inkoop zien. Voor zorgkantoren is meer invulling geven aan de betrokkenheid van cliënten en cliëntenraden een speerpunt voor de inkoop 2017. Zij zijn hierover in gesprek met de cliëntorganisaties en LOC zeggenschap in zorg.

Meer informatie

Voor meer informatie of een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (033) 496 52 00.

ZORG NIEUWS