20 jul 2018

Zorghuisvesting voor Stichting Vrijwaard

Stichting Vrijwaard biedt ouderenzorg, thuiszorg, wonen en welzijn in de regio Den Helder. Nieuwe huisvesting, onder begeleiding van BMC tot stand gekomen, biedt de gasten een grote verbetering van hun huisvesting. Ze genieten door de nieuwe voorziening zelfstandigheid zo lang het kan, veiligheid en beschutting als het moet. De diensten vanuit de instelling ondersteunen de zorg die door de naasten wordt geleverd. De nieuwe huisvesting heeft een kleinschalig karakter, dicht bij andere ouderen in de buurt en in de eigen sociale omgeving. De gevarieerde huisvesting wordt in afstemming met Vrijwaard ontwikkeld door de woningstichting.

De zorgorganisatie huurde drie grootschalige verzorgingshuizen in Den Helder. De verzorgingshuizen hadden een traditionele indeling met veelal kleine zitslaapkamers als appartementen. De opzet van deze verzorgingshuizen dateerde uit de jaren tachtig van de vorige eeuw en voldeed steeds minder aan de wensen van gebruikers. Ook vanwege het veranderende rijksbeleid was aanpassing van de van huisvesting noodzakelijk. Daarvoor was een programma voor vijf jaar opgesteld. De zorgorganisatie vroeg BMC de uitvoering van dit programma te ondersteunen.

De expert van BMC maakt zoveel mogelijk gebruik van de kennis en vaardigheden van de medewerkers van de zorgorganisatie. Zij begeleiden zelf de verschillende projecten, gecoacht door de BMC expert. Bovendien geeft hij inhoudelijke ondersteuning aan de projecten en coördineert hij de uitvoering van het totale programma.

Inmiddels is één traditioneel verzorgingshuis gesloten en is een nieuwe kleinschalige locatie geopend. Geleidelijk worden de volgende locaties opgeleverd, de laatste medio 2016. Voor de twee verzorgingshuizen worden arrangementen voor het scheiden wonen en zorg ontwikkeld, al dan niet gecombineerd met een intern kleinschalig ‘hofje’ met zorg en verblijf.

Meer weten?

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier of telefonisch via (033) 496 52 00.

PRAKTIJKCASE ZORG

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement