27 jul 2018

Vastgoedsturing VvE Beheer

Met de vraag ‘Geef ons inzicht in de actuele bedrijfseconomische situatie van het bedrijfsonderdeel VvE Beheer met betrekking tot het kostendekkend functioneren en geef ons aanbevelingen met betrekking tot het marktconform inrichten van het VvE Beheer’ werd een van onze VvE-experts belast door een middelgrote corporatie.

Na een aantal jaren het VvE Beheer decentraal te hebben gevoerd, is het VvE Beheer in 2008 door deze corporatie gecentraliseerd. In 2009 was er echter sprake van een aanzienlijk verlies op deze vorm van dienstverlening. In een recent gestart project met betrekking tot de doelmatigheid van de organisatie streeft deze organisatie ook voor VvE Beheer naar een gezondere verhouding tussen kosten en opbrengsten.

Naar aanleiding van deze vraag kwam BMC tot een rapportage op basis waarvan de organisatie strategische beslissingen kon nemen die leiden tot het realiseren van de doelmatigheidsdoelstellingen voor de VvE-dienstverlening. Inmiddels hebben zowel de directie als de Raad van Bestuur de aanbevelingen overgenomen en zijn gesprekken met externe partijen gestart om te komen tot uitbesteding van het VvE Beheer.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Marco Kerstens, partner bij BMC, via telefoonnummer 06-55385443 of per e-mail naar marco.kerstens@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

PRAKTIJKCASE WONINGCORPORATIES WONEN-EN-WONINGCORPORATIES

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement