27 jul 2018

Transparantie en kwaliteitsborging in stelsel basisregistraties

Alle mensen die in Nederland wonen hebben belang bij een goede basisregistratie. De verbindingen die in het stelsel van basisregistraties gemaakt kunnen worden en de inzichtelijkheid van kwaliteit van het stelsel staan weer hoog op de agenda. BMC draagt bij aan de kwaliteit en transparantie van het systeem en versterkt daarmee het vertrouwen van de burger in de basisregistratie van alle inwoners.

ICTU werkt aan verbetering van prestaties van de overheid met inzet van ICT. BMC is ingeschakeld bij het STelsel Oplossingen en UitvoeringsTraject dat werkt aan de randvoorwaarden voor de samenhang in het stelsel. STOUT bevordert dat de overheidsprofessionals die het stelsel gebruiken alle informatie kunnen vinden die ze nodig hebben. Daarnaast worden zoveel mogelijk van de knelpunten voor het gebruik opgelost en verbindingen tot stand gebracht.

De Stuurgroep Stelsel (waarin de houders van Basisregistraties samenwerken) wilde het aanbod van de bronhouders en de vraag van de afnemers naar deze transparantie in beeld krijgen om zo tot uniforme eisen aan de kwaliteit te komen.

Aanpak van BMC

BMC zorgt voor de inzichtelijkheid van alle kwaliteitsborgingsprocedures en bewaakt het gerealiseerde kwaliteitsniveau. De experts van BMC kennen de spelers in het veld van de basisregistraties. De hypothese dat meer aandacht nodig is voor transparantie en de kwaliteit van de verbindingen werd bevestigd na een korte maar scherpe inventarisatie.
Dit heeft onder meer geleid tot een opdracht aan het CBS om de kwaliteit van de basisregistraties juist vanuit die verbindingen te onderzoeken.

De uitkomsten zullen bijdragen aan een versterking van de samenhang in het stelsel. Er worden niet alleen verbanden op gegevensniveau bekeken, maar ook de betekenis van de mogelijke uitkomsten voor de onderliggende processen en de gevolgen voor afnemers worden bekeken.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Alex Commandeur via telefoonnummer 06-82120317 of per e-mail naar alex.commandeur@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

PRAKTIJKCASE INFORMATIE--EN-GEGEVENSMANAGEMENT

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement