27 jul 2018

‘Thuisnabij’-onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen

Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen zorgt ervoor dat alle leerlingen een onderwijsaanbod krijgen dat past bij hun ontwikkelingsperspectief. Het samenwerkingsverband wil ze ‘thuisnabij’-onderwijs bieden, met een strakke en simpele organisatie, die het mogelijk maakt de schaarse middelen zo veel mogelijk ‘in de klas’ in te zetten.

In Zeeuws-Vlaanderen wilden de 62 basisscholen, twee scholen voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs een samenwerkingsverband vormen om de voorschriften van de Wet passend onderwijs te realiseren. Zij wilden alle leerlingen een duurzaam onderwijsaanbod bieden, dat tegelijkertijd ongecompliceerd is. Zij vroegen een expert van BMC Advies om als kwartiermaker te helpen bij het opzetten van een samenwerkingsverband dat aan deze eisen tegemoetkomt.

De wens om de samenwerking te baseren op de eigen kracht van de betrokken schoolbesturen was voor de adviseur van BMC het vertrekpunt. Op basis van gesprekken met personen op sleutelposities en analyses van achtergronden werkte de kwartiermaker aan het samenwerkingsmodel dat tegemoetkomt aan de wensen van de schoolbesturen. Het gekozen ‘simpele’ model is gebaseerd op een analyse van de sturingsprincipes die ook door de Rijksoverheid worden gehanteerd: zorglicht, budgetfinanciering, minimale bureaucratie en vertrouwen.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Michiel Minderhoud via telefoonnummer 06-28805355 of per e-mail naar michiel.minderhoud@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

PRAKTIJKCASE PRIMAIR-ONDERWIJS JEUGD-EN-ONDERWIJS

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement