27 jul 2018

Strategisch voorraadbeheer

Een gemeentelijk woningbedrijf vroeg BMC ondersteuning te bieden bij het opstellen van een nieuw beleid voor strategisch voorraadbeheer. Ook het uitvoeringsplan behoorde bij deze opdracht.

Gedurende de looptijd van het vorige uitvoeringsplan is de omgeving en de context waarbinnen de woningcorporaties en woningbedrijven opereren, erg veranderd. De bestaande organisatiestrategie was niet meer bruikbaar en investeringen moesten heroverwogen worden.

De opdracht bestond uit begeleiding van de positie- en koersbepaling voor het nieuwe strategisch voorraadbeheer (SVB); het ontwikkelen van een afwegingskader voor investeringsbeslissingen en tenslotte de vertaalslag naar een nieuw uitvoeringsplan.

De adviseur van BMC belegde tijdens dit adviestraject verschillende sessies met mensen op sleutelposities in de organisatie. Daarin bleek dat ook de financiële uitgangspunten voor herijking in aanmerking kwamen, omdat ze niet meer aansloten bij de nieuwe wetten en regels. Ook omtrent de financiële bedrijfsvoering gaf BMC toekomstgerichte adviezen.

Na het bepalen van de koers en financiële randvoorwaarden benoemde BMC samen met enkele medewerkers alle complex-prestaties in meetbare termen. Ook werden de maatregelen bepaald om uiteindelijke de gewenste voorraadportefeuille te realiseren. Dit heeft geleid tot praktische activiteiten en maatregelen die direct door de medewerkers in de huidige praktijk en in de jaarplannen uitgevoerd kunnen worden.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Marco Kerstens, partner bij BMC, via telefoonnummer 06-55385443 of per e-mail naar marco.kerstens@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

PRAKTIJKCASE WONINGCORPORATIES WONEN-EN-WONINGCORPORATIES

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement