27 jul 2018

Startende GGZ-instelling: nulmeting kwaliteit

Een startende GGZ-instelling in Zuid-Holland wil zich expliciet richten op een hoog kwaliteitsniveau. De organisatie wil zich bij al haar handelen richten op verantwoording naar cliënten en externe instanties zoals de zorgverzekeraars, IGZ en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een belangrijke stap daarin is het behalen van een kwaliteitskeurmerk. Daartoe dient de organisatie aan een set van normen te voldoen.

BMC ondersteunt deze GGZ-instelling bij haar voorbereiding op het behalen van het kwaliteitskeurmerk HKZ. Een BMC adviseur verrichtte binnen de organisatie een nulmeting in de vorm van een quickscan. De rapportage van de quickscan geeft inzicht in de huidige stand van zaken en de stappen die moeten worden gezet voor certificering. De nulmeting vormt de basis voor een plan van aanpak met concrete vervolgacties.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier of telefonisch via (033) 496 52 00.

PRAKTIJKCASE ZORG

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement