27 jul 2018

Quickscan Open Data

Burgers, bedrijven en organisaties krijgen meer inzicht in het werk van hun overheid, in dit geval de gemeente Lelystad. De ‘open’ overheid geeft mensen meer en gemakkelijker informatie en bespaart daarmee tijd, geld en ergernis.

Het thema Open Data is onderdeel van het concept Open Overheid (2013) van het ministerie van BZK, passend in de internationale ontwikkeling van ‘openheid van de overheid’. Lelystad wil als open overheid op een andere (‘open’) manier in contact staan met de samenleving en zo een betere, maar ook beter gelegitimeerde overheid worden. Het strategische onderwerp is niet eenvoudig te vertalen naar acties van vandaag op morgen.

De rekenkamer van de gemeente Lelystad heeft BMC gevraagd een quick scan uit te voeren. Dit onderzoek betreft de manier waarop Lelystad invulling geeft aan het onderwerp ‘open data’ en hoe zich dat verhoudt tot ontwikkelingen in de landelijke agenda en bij andere gemeenten. De quick scan moet leiden tot een praktische handreiking met aanbevelingen voor raad, bestuur en ambtelijke organisatie.

BMC verrichtte documentonderzoek en organiseerde bijeenkomsten met raad, bestuur en ambtelijke organisatie. Er kwam een gemeenschappelijk begrippenkader tot stand, en daarmee draagvlak voor open data. Bovendien werden er ambities en inhoudelijke en procesmatige randvoorwaarden benoemd.

De resultaten werden bereikt via toepassing van modellen die BMC eerder ontwikkelde voor strategische afwegingen rond het openstellen van data. De gerealiseerde handreiking voor de concrete uitwerking van het thema ‘open data’ kreeg expliciet steun van raad, bestuur en ambtelijke organisatie. Het onderwerp is een volwaardig deel geworden van het informatiebeleidsplan en kreeg een plaats in het coalitieakkoord 2014-2018.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Rob van 't Zand via telefoonnummer 06-10588423 of per e-mail naar rob.van.t.zand@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

PRAKTIJKCASE INFORMATIE--EN-GEGEVENSMANAGEMENT DATAGEDREVEN-WERKEN

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement