19 jul 2018

Provincie Zuid-Holland: vernieuwing van het P&O-huis

De provincie Zuid Holland verandert en daarmee ook de organisatie. BMC is gevraagd de afdeling P&O te vernieuwen in overeenkomst met de organisatiebrede ontwikkelingen.

Vraag van de opdrachtgever

De organisatie van de provincie Zuid Holland neemt in omvang af. In de krimpende organisatie worden ontwikkeling van medewerkers en arbeidsmobiliteit steeds belangrijker. Het huidige ‘P&O-gebouw’ werd daarbij als beklemmend en niet flexibel ervaren. De organisatie beoordeelde de procedures en regelingen als ouderwets en niet op de toekomst voorbereid. De provincie zocht een programmamanager voor de opzet en inrichting van een ‘State of the Art’ P&O-huis.

Kwaliteitsverbetering van P&O

De programmamanager van BMC constateerde al snel na de eerste analyses dat vooral de adviesfunctie van de afdeling P&O voor versterking in aanmerking kwam. Ingrijpende veranderingen op dit terrein doorvoeren bleek een voorwaarde voor snelle vorderingen in de kwaliteit van P&O.

De adviseur interpreteerde haar opdracht vooral als het vestigen van leiderschap, met structuur en gezag in het dagelijkse werk. Daarbij investeerde zij met name in de routine van de taken en in de onderlinge verhoudingen. De direct leidinggevende – het dichtst bij de medewerkers – was de primaire veranderaar. Er werden ingrijpende personele wisselingen doorgevoerd.

Ontwikkelateliers

Het dagelijks werk wordt diepgaand onder de loep genomen in zogenaamde ‘ontwikkelateliers’. In zo’n atelier werken deelnemers iedere dag – op bepaalde momenten – met relevante werksituaties, vanuit de persoonlijke ervaring en zelfinzicht van de deelnemer. Daarnaast is een intensief ontwikkelprogramma gestart naar een ‘organisatie van de toekomst’ waarin op een andere manier wordt gewerkt en geoefend.

Gerealiseerde maatschappelijke meerwaarde

Burgers die te maken hebben met het werk van de provincie, worden geholpen door medewerkers die goed zijn toegerust voor hun taak en zich bevinden op de juiste plaats in de organisatie. Dit wordt bevorderd door een goed functionerende afdeling P&O.

Deze afdeling, met name haar adviesfunctie, is door BMC geholpen op een actuele en professionele haar taken uit te oefenen. Hiermee is het functioneren van de hele provincie-organisatie ten behoeve van de burgers verbeterd.

Meer weten?

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier of telefonisch via (033) 496 52 00.

PRAKTIJKCASE HRM

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement