Programmamanager ChipSoft HiX upgrade voor lokaal maatwerk in het UMC Utrecht

Het UMC Utrecht heeft in april 2016 de nieuwe EPD/ZIS software ChipSoft HiX in gebruik genomen. De RvB heeft geïnvesteerd in de opleiding van de 8500 medewerkers voor deze software en in de veilige migratie en implementatie van de software.

Met deze migratie is ook het patiëntenportaal vernieuwd. Via dit portaal kunnen patiënten onder andere hun eigen medische informatie inzien en veilig met hun arts informatie uitwisselen.

Een BMC-expert was als programmamanager verantwoordelijk voor het gehele ontwerp-, test-, opleiding-,  implementatie- en nazorgtraject van HiX.

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?