27 jul 2018

Privacyproof sociaal domein Apeldoorn

De nieuwe taken die Apeldoorn in het sociaal domein gaat uitvoeren gaan gepaard met het verwerken van, veelal bijzondere, persoonsgegevens van nieuwe klantgroepen. Bestaande processen worden opnieuw ingericht en de regie op de integrale behandeling van meervoudige problemen komt bij sociale wijkteams te liggen.

Het gemeentebestuur van Apeldoorn wil dat de verwerking van persoonsgegevens in zowel de nieuwe processen als bij de sociale wijkteams voldoet aan de privacywetgeving en dat deze in de praktijk wordt nageleefd. Burgers en politiek van Apeldoorn moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente de privacy van de burgers respecteert bij de taakuitvoering in het sociaal domein.

BMC combineert inhoudelijke en beleidsmatige kennis van het sociaal domein met kennis en ervaring met de privacywet- en regelgeving. Deze unieke combinatie maakt het mogelijk zich in te leven in de voorgenomen uitvoeringspraktijk en deze te toetsen aan de privacyvoorschriften. BMC is hierdoor in staat om gericht te adviseren over een uitvoering die recht doet aan uitgangspunten van efficiency, effectiviteit en (integrale) dienstverlening zonder daarbij de privacy van de burgers geweld te doen.

BMC helpt niet alleen met het inrichten van de privacykaders, maar ondersteunt ook de besluitvorming bij college en raad en legt aan medewerkers van gemeente en partners van het wijkteams de spelregels uit.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Alex Commandeur via telefoonnummer 06-82120317 of per e-mail naar alex.commandeur@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

PRAKTIJKCASE INFORMATIE--EN-GEGEVENSMANAGEMENT

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement