27 jul 2018

Privacykaders samenwerking en integrale aanpak sociaal kwetsbare mensen

Samenwerken met maatschappelijke partners is steeds vaker een voorwaarde voor een integrale aanpak van problemen van sociaal kwetsbaren in de samenleving. Dat vraagt om toegesneden informatie over sociaal kwetsbare personen, die samengesteld moet worden uit persoonsgegevens waarover de partners ieder voor hun eigen doel beschikken.

De aanwending van die gegevens voor het samenwerkingsverband stuit op (veel) vragen over de privacy van de betrokkenen. Een grote gemeente heeft BMC laten uitzoeken binnen welke kaders en onder welke voorwaarden gegevensuitwisseling tussen partners en samenwerkingsverband mogelijk is. Dit heeft geresulteerd in een convenant privacyreglement en een melding bij het CBP. Nu de kaders zijn vastgesteld, kan het samenwerkingsverband aan de slag.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Alex Commandeur via telefoonnummer 06-82120317 of per e-mail naar alex.commandeur@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

PRAKTIJKCASE INFORMATIE--EN-GEGEVENSMANAGEMENT

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement